Skole og barnehage

Oppfinnerverksted med littleBits

L

Nyhet høsten 2017. Elevene jobber sammen to og to for å «løse» et oppfinneroppdrag. De brukerLittleBits, et elektronisk prototypingsverktøy. De skal lage en prototyp av oppfinnelsene som etterpå skal presentere resten av klassen.

Fag / fagområde: Naturfag og Teknologi i praksis
Ukedager: Høst: onsdag. Vår: torsdag og fredag.
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 75 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Sentralt i læringsprogrammet er bruk av littleBits. Littlebits er en plattform med enkle og brukervennlige elektroniske byggesteiner. Hensikten er å motivere og oppfordre barn og unge til å lage oppfinnelser.Les om læringskonseptet littleBits på deres hjemmeside http://littlebits.cc/  

Kompetansemål 
Programmet er ikke knyttet til et kompetansemål, men det dekkes når elevene anvender fagets ferdigheter eller begrep i andre eller nye sammenhenger.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: kommer innen august 2017.

Bestill

Lagt ut: 05.04.2017

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: