Skole og barnehage

Oppfinnerverksted med littleBits

L

Nyhet høsten 2017. Elevene jobber sammen to eller tre for å «løse» et oppfinneroppdrag. De bruker littleBits som er elektroniske byggeklosser. De skal lage noe av delene de får utlevert, og kan også bruke papp og enkle materialer. Elevene presenterer til slutt det de har laget.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 75 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Sentralt i læringsprogrammet er bruk av littleBits. Littlebits er enkle og brukervennlige elektroniske byggeklosser. Med littleBits kan du lage elektronikk på samme måte som du med LEGO kan bygge hus eller andre konstruksjoner. Hensikten er å motivere og oppfordre barn og unge til å lage oppfinnelser, samtidig som de lærer litt om hvordan alt det elektroniske vi omgir oss med virker. Les om læringskonseptet littleBits på deres hjemmeside http://littlebits.cc/  

Kompetansemål 
Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: forslag til lærer

Bestill

Lagt ut: 05.04.2017

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: