Skole og barnehage

LittleBits - elektroniske byggeklosser

L

Elevene jobber sammen to eller tre med en kreativ oppgave. De bruker LittleBits som er elektroniske byggeklosser. De skal lage noe av klossene de får utlevert, og kan også bruke papp og enkle materialer. Elevene presenterer til slutt det de har laget.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 75 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Sentralt i læringsprogrammet er bruk av littleBits. Littlebits er enkle og brukervennlige elektroniske byggeklosser. Med littleBits kan du lage elektronikk på samme måte som du med LEGO kan bygge hus eller andre konstruksjoner. Hensikten er å motivere og oppfordre barn og unge til å lage noe de finner opp selv, samtidig som de lærer litt om hvordan alt det elektroniske vi omgir oss med virker. Les om læringskonseptet littleBits på deres hjemmeside http://littlebits.cc/  

Kompetansemål 
Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: forslag til lærer

Bestill

Lagt ut: 05.04.2017

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: