Skole og barnehage

Slim - atomer og molekyler

L

Elevene bygger molekyler og introduseres for partikkelmodellen. Elevene lager slim ved hjelp av PVA og borax. De får selv oppleve faseoverganger fra løsning til gass og andre kjemiske reaksjoner.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål

- Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.
- Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Forberedelser 

Informasjon til lærer: Lærerveiledning
Utfyllende informasjon og fasit til for- og etterarbeid: Fasit.
Anbefalt forarbeid: Elevark
Anbefalt etterarbeid: Elevark 

Bestill

Lagt ut: 21.10.2016

Alt er klart for elevforsøket. Verneutstyr er alltid med som her med hansker og briller.
Elevene får lage slim av kjemikaliene borax og PVA. Slimet lages av løsninger med forskjellige konsentrasjoner, noe som gir slim av forskjellig kvalitet. Når timen er over får elevene ta med slimet hjem.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: