Skole og barnehage

Slim - atomer og molekyler

L

Elevene bygger molekyler og introduseres for partikkelmodellen. Elevene lager slim ved hjelp av PVA og borax. De får selv oppleve faseoverganger fra løsning til gass og andre kjemiske reaksjoner.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Høst: torsdag. Vår: fredag.
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål

- Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.

- Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Forberedelser 

Informasjon til lærer: Lærerveiledning
Utfyllende informasjon og fasit til for- og etterarbeid: Fasit.
Anbefalt forarbeid: Elevark
Anbefalt etterarbeid: Elevark 

Bestill

Lagt ut: 21.10.2016

Alt er klart for elevforsøket. Verneutstyr er alltid med som her med hansker og briller.
Elevene får lage slim av kjemikaliene borax og PVA. Slimet lages av løsninger med forskjellige konsentrasjoner, noe som gir slim av forskjellig kvalitet. Når timen er over får elevene ta med slimet hjem.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: