Skole og barnehage

Slim - atomer og molekyler

L

Elevene bygger molekyler og introduseres for partikkelmodellen. Elevene lager slim ved hjelp av PVA og borax. De får selv oppleve faseoverganger fra løsning til gass og andre kjemiske reaksjoner.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: onsdag og fredag + 4. juni
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

- Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.
- Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Forberedelser 

Informasjon til lærer: Lærerveiledning
Utfyllende informasjon og fasit til for- og etterarbeid: Fasit.
Anbefalt forarbeid: Elevark
Anbefalt etterarbeid: Elevark 

Bestill

Lagt ut: 21.10.2016

Alt er klart for elevforsøket. Verneutstyr er alltid med som her med hansker og briller.
Elevene får lage slim av kjemikaliene borax og PVA. Slimet lages av løsninger med forskjellige konsentrasjoner, noe som gir slim av forskjellig kvalitet. Når timen er over får elevene ta med slimet hjem.

Nyheter skole og barnehage

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Vi setter fokus på miljø og forbrukeransvar

I vår tilbyr vi flere læringsprogram med fokus på miljø, plastproblematikk og forbrukeransvar. Vi ønsker at elevene blir enda mer bevisst på hvordan plast og forbruket vårt har innvirkning på miljøet rundt oss. Og se hvem som kommer for å inspirere oss!  

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Følg oss: