Skole og barnehage

Strikkbåtverkstedet

L

Elevene får nyttig mekanisk erfaring ved å lage sin egen strikkmotorbåt. Skroget skjæres ut av en plastflaske. Båten har mange fiffige løsninger som blant annet skruepropellen som elevene lager selv. Vi tester tilslutt båtene i utstillingen.

Fag / fagområde: Naturfag.
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: 30
Varighet: 1 time 15 min
Målgruppe: 5.-7. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål
Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive bevegelser i lekene og prinsipper for mekanisk overføringer.

Forberedelser 
Lærerveiledning: Lærerveiledning
Forarbeid: PowerPoint-presentasjon
Etterarbeid: arranger et båtrace.

Ta med 

Ta med en 0,5 l flaske pr elev.

Bestill

Lagt ut: 21.10.2016

Elevene jobber mye selvstendig ut fra en oppskrift og får dermed trene seg i å lese og følge bruksanvisninger.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: