Talentsenter i realfag

Talentsenter i realfag er et tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi. Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass.
 • Tidspunkt: Ukedager
 • Varighet: 3 samlinger på to dager og en nettsamling
 • Målgruppe: 8.-10. trinn , 5.-7. trinn , Videregående
 • Hva er Talentsenter i realfag?

  VilVite har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag – et tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi.

  Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial kan møtes og utfordres på sine interesser. Vi ønsker også å bidra til bedret metodikk for denne gruppen i skolen gjennom lærerkurs og ved å dele erfaringer og forskning fra inn og utland.

  Hvem er talentsenteret for?
  Elever som er aktuelle for en plass ved Talentsenteret i realfag: 
  1. Tilbudet er til elever fra 7. trinn til VG2 og påmelding må skje via skole/lærer.
  2. Elever som allerede presterer på høyt nivå.
  3.. Elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

  Praktisk informasjon

  Det er mulig å melde sin interesse for skoleåret skoleåret 2021-22 .
  Du finner all informasjon om talentsenterets bakgrunn, frister og opptak og kontaktpersoner her.

  Nyheter skole og barnehage

  Vi besøker barnehager med Ballongbaluba

  Vi er i gang med vårens tilbud til førskolebarna og reiser ut til barnehagene med Ballongbaluba. 

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Følg oss: