Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland - til din skole

Bli med på dramatisering av korona-virusets livssyklus, der elevene hjelper Vilde Virus å lure cellen Elena Syntena trill rundt.
VilViteMer: For- og etterarbeid
 • Fagområder: Naturfag
 • Tidspunkt: Ukedager i tidsrommet 09.30-14.30
 • Antall: 1 eller 2 kohorter plassert adskilt fra hverandre
 • Varighet: 60 minutter
 • Målgruppe: 1.-2. trinn , 3.-4. trinn , 5.-7. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  I denne forestillingen følger vi Vilde Virus når hun lurer Elena Syntena trill rundt.

  Vilde har nettopp kommet til verden gjennom et fryktelig nys, og er helt alene. Hun ønsker seg viruskamerater. Ribosommeltrommelen til Elena kan brukes til å lage nye virus. Det er bare Elena som vet hvordan den fungerer, men kanskje Vilde kan lure Elena til å gjøre jobben for seg? Med hjelp fra publikum er det stor fare for at Vilde lykkes å infisere oss alle. Virusene lurer celler over hele Laryngoland, og resultatet blir fullstendig kaos. Heldigvis er det bare teater.

  Forestillingen og tilhørende for- og etterarbeid er utviklet og fremføres av skuespiller Henriette Christie Ertsås som har hovedfag i virologi. 

  Tilknytning til læreplanen

  Naturfag: komptetansemål etter 2. trinn
  - Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
  - Gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer.

  Naturfag: komptetansemål etter 4. trinn 
  - Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse.
  - Beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom.

  Naturfag: komptetansemål etter 7. trinn
  - Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen. 
  - Bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag.

  Praktisk informasjon

  Bestilling
  Vi trenger din bestilling senest 2 uker før ønsket dato for besøk.  For å bestille sender du e-post til direkte til Henriette. Ta med ønsket dato, antall elever og forestillinger, trinn skolens navn og din kontaktinformasjon.Send e-post​

  Forberedelse 
  Skolen setter opp publikumsplassering i forkant. Elever fra ulike kohorter plasseres separat i rommet, og stolene settes med tilrådelig avstand mellom elevene. Forestillingen trenger minimum 3 x 4 m sceneplass.  

  Ankomst
  Forsking Til Folket ankommer din skole 60 minutter før forestilling for å rigge scenografien.

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her

  Vilde Virus og hennes viruskopier

  Virolog og skuespiller Henriette Christie Ertsås

  Henriette Christie Ertsås har hovedfag i virologi, en PhD i kreftforskning fra universitetet i Bergen, og hun er utdannet skuespiller. Sammen med Henriette og Forskning til folket kan du delta i det som skjer inni cellene i kroppen vår. En reise i den forunderlige bitte lille biologien som bare kan sees i et mikroskop. Henriette og VilVite har samarbeidet flere ganger med stor suksess. 

  Samarbeidspartnere

  Forestillingen er støttet av

  Nyheter skole og barnehage

  Vi besøker barnehager med Ballongbaluba

  Vi er i gang med vårens tilbud til førskolebarna og reiser ut til barnehagene med Ballongbaluba. 

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Følg oss: