Skole og barnehage

BKK-Spenningsekspedisjonen

L

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene får lære om elektrisitet og elsikkerhet. De jobber som ingeniører og blir utfordret til å eksperimentere, samarbeide og finne kreative løsninger. Ekspedisjonen drives fram gjennom film, demonstrasjoner og spennende forsøk. Programmet dekker myndighetenes krav til nettselskapene om å informere om elsikkerhet i skolene.

Bestill

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag kl. 09.00-11.20 eller 11.30-13.50
Antall: Inntil 36 elever
Varighet: 2 timer 20 min
Målgruppe: 8.-10. trinn


OBS: Tider for program og opplegg for transport er endret fra høsten 2018; dette innebærer også at klassen kan være lenger på VilVite. Mer info nedenfor.

Kompetansemål

  1. Bruke begrepene strøm, spenning, resistans og effekt til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser.
  2. Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. 

    Elsikkerhet er en sentral del i programmet, da nettselskaper har plikt til å lære elever om elsikkerhet og hvordan bruke elektrisitet på en trygg og sikker måte. Læringstilbudet er et samarbeid mellom BKK og VilVite.
     

Programmet før – under – etter

Forarbeid 
Nedenfor finner du to korte videoer – en informasjonsfilm om tilbudet og en film på ca. fem minutter til programmets forarbeid. Den siste tar opp viktige begreper som elevene møter i programmet på VilVite. Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med begrepene på forhånd.  

 


På VilVite
På VilVite vil elevene lære mer om hva strøm er, hvordan det produseres og hvorfor det er viktig å bruke strøm riktig. Informasjon om elsikkerhet til barn og unge er viktig i arbeidet med å forebygge branner som har en elektrisk årsak. Videre jobber elevene i grupper veiledet av formidlerne for å løse oppgaver. Utstillingen på VilVite brukes aktivt i programmet. Se mer informasjon i lærerveiledning

Det blir også tid til utforsking av utstillingen på egen hånd. Lærer kan bestemme hvor lang tid klassen kan være i utstillingen før eller etter selve programmet. 

Etterarbeid 
Etterarbeidet består av forslag til oppgaver som kan benyttes i etterkant av programmet. 
Etterarbeid: Elevark

Bestilling

Vi trenger din bestilling senest 3 uker før ønsket dato for besøk. Velg mellom kl. 09.00-11.20 og kl. 11.30-13.50. Legg gjerne inn tid til å utforske utstillingen på egenhånd før eller etter programmet; dere kan være så lenge dere ønsker innenfor åpningstiden kl. 9-15. Husk å bestille matpakkerom hvor dere kan spise medbrakt mat, og oppgi om du har elever som bruker rullestol.

OBS: Transport til/fra VilVite er gratis ved bruk av offentlig transport. Vi sender Skyss-billett til klassen i forkant av besøket. Benytter/avtaler klassen annen transport, må dette merkes ved bestilling.

Bestilling av transport: 
1. Ved bestilling til VilVite, oppgir lærer antall elever og lærere som skal hit. 
2. VilVite sender Skyss Bedrift-kort til skolen i posten.
3. Gruppen benytter kortet til å reise gratis til/fra VilVite. 
4. NB: Hvis dere er flere enn 15 som skal reise, må lærer melde fra til Skyss minst 24 timer før reisen her: 
https://www.skyss.no/Verdt-a-vite/Nyttig-informasjon-/Gruppereiser/

Inkludert i ordningen per i dag:
Skoler i følgende kommuner kan bestille direkte i vårt bestillingssystem.

BKK Nett: Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Gulen, Høyanger, Lindås, Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Vaksdal, Øygarden
Fusa kraftlag: Fusa
Norges nett: Askøy
Austevoll kraftlag: Austevoll
Kvam kraftverk: Kvam
Kvinnherad Energi: Kvinnherad
Modalen kraftlag: Modalen 
Voss Energi: Voss
Hardanger Energi Nett: Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Jondal
Aurland Energiverk AS: Aurland
Norges Energi: Askøy
 

Bruk avtalekode BKK1001 ved bestilling.

For skoler i kommuner som ikke er nevnt over: 
Skoler i andre kommuner er velkommen til å bestille programmet etter avtale med sitt lokale kraftselskap/nettselskap, som må kontakte BKK Elsikkerhet for avtale om dette. Deretter kan den aktuelle skolen bestille programmet. Alle kraftselskap/nettselskap har en informasjonsplikt om elsikkerhet til elever i 9.-10. klasse.

Spørsmål? 
Spørsmål om bestilling/besøk: tlf. 55 59 45 46 (man-fre kl. 09-15) eller e-post til bestilling@vilvite.no
Andre spørsmål: Kjersti Drangevåg (BKK) e-post Kjersti.drangevag@bkk.no

 

Bestill

Lagt ut: 22.06.2018

Elsikkerhet er en sentral del av programmet. Elevene får se eksempler på hvordan det kan gå når elektrisk utstyr blir feil brukt.
Elevene bruker utstillingen aktivt for å løse oppgaver om produksjon av energi.

Nyheter skole og barnehage

Elever i en digital framtid (lærersamling)

Hva trenger dagens elever å lære, mestre og forstå for å møte den digitale framtiden? Vi inviterer til samling med både frokost og inspirasjon for faglig kunnskap. Velkommen mandag 8. april!

Regional lærerkonferanse 11. mars

Sentralt i den nyte fagplanen er å jobbe tverrfaglig. Denne konferansen tar opp opp temaer som hvordan å koble matematikk og programmering med digital sløyd, og det å jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap. Konferansen er i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret.

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram, og det blir ofte oppbestilt i løpet av våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger på både innhold og gjennomføring, for eksempel: “Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

Følg oss: