Skole og barnehage

Tegn det - lag det - del 1

L

Tegn det - lag det starter ved at lærer og fire elever kommer til VilVite og får opplæring i 3D tegninger i SketchUp. Elevene får teste profesjonelt produksjonsutstyr og blir kjent med prosjektet de skal ha på skolen og det avsluttende besøket på VilVite. Programmet har skiftet navn fra Digital Sløyd.

Bestill

Fag / fagområde: Kunst og håndverk, Naturfag, Teknologi i praksis.
Ukedager: Høst: tirsdag og fredag. Vår: tirsdag og onsdag.
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 180 min
Trinn: 8.-10. trinn

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål 

  • Hovedområdet teknologi og design (Naturfag).
  • Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Naturfag). 
  • Fremstille produkt med egnede materiale, komponenter og funksjonelle teknologiske løsninger (Teknologi i praksis). 
  • Demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy (Teknologi i praksis).
  • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare (Kunst og håndverk). 
  • Bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsyning og i prosjekt med teknologi og design (Matematikk).

Programmets gang 

Programmet er todelt hvor del 1 gjennomføres på VilVite med 4 elever og lærer får opplæring. Etter opplæringen gjennomfører hele klassen 3D-tegning og modellering på skolen. I del 2 skal hele klassen med lærer tilbake til VilVite for å produsere bilene.

Forberedelser 

Programmet forutsetter gjennomført forarbeid for del 1 (se under).

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning og kompendium
Til lærer, forarbeid: Les lærerveiledningen og last ned plugins.
Til elev: brukerveiledning.

Etterarbeid 

Tegn det – lag det - del 2 er en fortsettelse av Tegn det – lag det - del 1.

Viktig info 

Frist for  å bestille minimum en uke før aktuell programdato. 

Det er mulig for flere grupper å bestille på samme programtid.

Vite mer om Tegn det – lag det 1 og 2? 

Ta kontakt med formidler Kai Håkon Sunde per e-post: khs(at)vilvite.no.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

I Del 1 skal elevene og lærere få grunnleggende opplæring i programvaren Sketchup og se laserkutter og vakuumtrekker som benyttes i Del 2. Bildet er fra del 2 av programmet.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: