Skole og barnehage

Tegn det, lag det - del 1

L

Tegn det, lag det starter med at elever og lærere kommer til VilVite og får opplæring i 3D tegninger i SketchUp. Elevene får teste profesjonelt produksjonsutstyr og blir kjent med prosjektet de skal ha på skolen og det avsluttende besøket på VilVite. Programmet har skiftet navn fra Digital Sløyd.

Bestill

Fag / fagområde: Kunst og håndverk, Naturfag, Teknologi i praksis.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 180 min
Trinn: 8.-10. trinn

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål 

  • Hovedområdet teknologi og design (Naturfag).
  • Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Naturfag). 
  • Fremstille produkt med egnede materiale, komponenter og funksjonelle teknologiske løsninger (Teknologi i praksis). 
  • Demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy (Teknologi i praksis).
  • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare (Kunst og håndverk). 
  • Bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsyning og i prosjekt med teknologi og design (Matematikk).

Programmets gang 

Programmet er todelt. Del 1 gjennomføres på VilVite der elever og lærer får opplæring i SketchUp og blir kjent med utstyret som benyttes i produksjon av bilene. Etter opplæringen gjennomfører hele klassen 3D-tegning og modellering på skolen. I del 2 skal hele klassen med lærer tilbake til VilVite for å produsere bilene.

Forberedelser 

Programmet forutsetter gjennomført forarbeid for del 1 (se under).

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning og kompendium
Til lærer, forarbeid: Les lærerveiledningen og last ned plugins.
Til elev: brukerveiledning.

Etterarbeid 

Tegn det, lag det - del 2 er en fortsettelse av Tegn det, lag det - del 1.

Viktig info 

Frist for  å bestille minimum en uke før aktuell programdato. 

Det er mulig for flere grupper å bestille på samme programtid.

Vite mer om Tegn det, lag det 1 og 2? 

Ta kontakt med formidler Kai Håkon Sunde per e-post: khs(at)vilvite.no.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

I Del 1 skal elevene og lærere få grunnleggende opplæring i programvaren Sketchup og se laserkutter og vakuumtrekker som benyttes i Del 2. Bildet er fra del 2 av programmet.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: