Skole og barnehage

Tegn det - lag det - del 2

L

Klassen avslutter arbeidet på Del 1 hvor elevene har tegnet en bil i 3D-programmet SketchUp, og laget leireform til bilens karosseri. I Del 2 kutter vi bildeler ved bruk av laser, bygger bilene og karosseriet lages ved vakumtrekking av leireformen. Programmet har skiftet navn fra Digital Sløyd.

Bestill

Fag / fagområde: Kunst og håndverk, Naturfag, Teknologi i praksis
Ukedager: Høst: tirsdag og fredag. Vår: tirsdag og onsdag.
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 180 min
Trinn: 8.-10. trinn

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  • Hovedområde teknologi og design (Naturfag).Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Naturfag).
  • Fremstille produkt med egnede materiale, komponenter og funksjonelle teknologiske løsninger (Teknologi i praksis).
  • Demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy (Teknologi i praksis). 
  • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare (Kunst og håndverk).
  • Bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekt med teknologi og design (Matematikk).

Programmets gang 

Programmet forutsetter gjennomført Tegn det – lag det - del 1. Etter opplæringen i del 1 gjennomfører klassen 3D-tegning og modellering på skolen. 

I del 2 skal hele klassen med lærer komme tilbake til VilVite for å produsere bilene. Tegningene sendes til VilVite i forkant av besøket. Vi trenger tegningene for å kutte til klassens bildeler. Karoseriet ferdigstilles tilbake på skolen (males og kanter tilpasses). 

Forberedelser 

Programmet forutsetter gjennomført forarbeid for del 1 på VilVite og 3D-tegning og modellering på skolen.

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning og kompendium
Til lærer, forarbeid: Les lærerveiledningen og last ned plugins


Til elev: brukerveiledning.


Etterarbeid 

Som regel vil etterarbeidet begrenses til pussing, maling og montering av karosseri. Dersom arbeidet med montering av bilen forøvrig ikke blir ferdig under Tegn det – lag det - del 2 på VilVite, inngår også dette som etterarbeid.

Viktig info 

  • Frist for bestilling: minimum 2 uker før aktuell programdato.
  • For å vite mer om Tegn det – lag det  del 1 og 2, ta  kontakt med formidler Kai Håkon Sunde per e-post: khs(at)vilvite.no.
  • Pris materiell er kr 30,- per elev. Materiellkostnader dekkes ikke av Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 08.11.2016

I Digital sløyd del 2 skal hele klassen komme tilbake til VilVite for å produsere og sette sammen bilene.
Elevene får kutte opp delene til bilen som de selv har designet.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: