Skole og barnehage

Tegn det, lag det - del 2

L

Klassen avslutter arbeidet på Del 1 hvor elevene har tegnet en bil i 3D-programmet SketchUp, og laget leireform til bilens karosseri. I Del 2 kutter vi bildeler ved bruk av laser, bygger bilene og karosseriet lages ved vakumtrekking av leireformen. Programmet har skiftet navn fra Digital Sløyd.

Bestill

Fag / fagområde: Kunst og håndverk, Naturfag, Teknologi i praksis
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 180 min
Trinn: 8.-10. trinn

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  • Hovedområde teknologi og design (Naturfag).Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Naturfag).
  • Fremstille produkt med egnede materiale, komponenter og funksjonelle teknologiske løsninger (Teknologi i praksis).
  • Demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy (Teknologi i praksis). 
  • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare (Kunst og håndverk).
  • Bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekt med teknologi og design (Matematikk).

Programmets gang 

Programmet forutsetter gjennomført Tegn det, lag det - del 1. Etter opplæringen i del 1 gjennomfører klassen 3D-tegning og modellering på skolen. 

I del 2 skal hele klassen med lærer komme tilbake til VilVite for å produsere bilene. Tegningene sendes til VilVite i forkant av besøket. Vi trenger tegningene for å kutte til klassens bildeler. Karoseriet ferdigstilles tilbake på skolen (males og kanter tilpasses). 

Forberedelser 

Programmet forutsetter gjennomført forarbeid for del 1 på VilVite og 3D-tegning og modellering på skolen.

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning og kompendium
Til lærer, forarbeid: Les lærerveiledningen og last ned plugins
Til elev: brukerveiledning.


Etterarbeid 

Som regel vil etterarbeidet begrenses til pussing, maling og montering av karosseri. Dersom arbeidet med montering av bilen forøvrig ikke blir ferdig under Tegn det, lag det - del 2 på VilVite, inngår også dette som etterarbeid.

Viktig info 

  • Frist for bestilling: minimum 2 uker før aktuell programdato.
  • For å vite mer om Tegn det, lag det - del 1 og 2, ta  kontakt med formidler Kai Håkon Sunde per e-post: khs(at)vilvite.no.
  • Pris materiell er kr 30,- per elev. Materiellkostnader dekkes ikke av Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 08.11.2016

I Digital sløyd del 2 skal hele klassen komme tilbake til VilVite for å produsere og sette sammen bilene.
Elevene får kutte opp delene til bilen som de selv har designet.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: