Skole og barnehage

Disseksjon av grisehjerte

L

Elevene jobber i grupper på tre og dissekerer et grisehjerte. Med god instruksjon men på egenhånd skal elevene undersøke, kjenne og ta på hjertet. De lærer også om kroppens blod og respirasjonssystem.

Fag / fagområde: Naturfag.
Periode: 04.02 - 15.02
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 60 min
Målgruppe: 8.-10. trinn

Programmet holdes i en periode på kun 2 uker. 

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.   

Viktig informasjon
Pris kr 650 per klasse. Tilsvarer ca 22 kr pr pers i en klasse på 30 elever. Materiellkostnader dekkes ikke av Bergen kommune.

Kompetansemål
 Kropp og helse Kunnskap om hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan livsstil påvirker kropp og helse (fra hovedområdet Kropp og helse).

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning

Anbefalt for- og etterarbeid: For- og etterarbeid

Bestill

Lagt ut: 01.12.2016

Elevene får undersøke, ta på og lære om kroppens blod og sirkulasjonssystem.
Hjertet er en kraftig muskel som starter å slå allerede 22 dager etter befruktning.

Nyheter skole og barnehage

Metamorfose - et sommerfuglshow

Metamorfose er en musikalsk og visuell historie for 4-åringer (født 2014), hvor vi følger sitronsommerfuglens liv gjennom skygge-  og dukketeater. Oppleves 25.-27. september.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: