Skole og barnehage

Disseksjon av grisehjerte

L

Elevene jobber i grupper på tre og dissekerer et grisehjerte. Med god instruksjon men på egenhånd skal elevene undersøke, kjenne og ta på hjertet. De lærer også om kroppens blod og respirasjonssystem.

Fag / fagområde: Naturfag.
Periode: 04.02 - 15.02
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 60 min
Målgruppe: 8.-10. trinn

Programmet holdes i en periode på kun 2 uker. 

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.   

Viktig informasjon
Pris kr 650 per klasse. Tilsvarer ca 22 kr pr pers i en klasse på 30 elever. Materiellkostnader dekkes ikke av Bergen kommune.

Kompetansemål
 Kropp og helse Kunnskap om hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan livsstil påvirker kropp og helse (fra hovedområdet Kropp og helse).

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning

Anbefalt for- og etterarbeid: For- og etterarbeid

Bestill

Lagt ut: 01.12.2016

Elevene får undersøke, ta på og lære om kroppens blod og sirkulasjonssystem.
Hjertet er en kraftig muskel som starter å slå allerede 22 dager etter befruktning.

Nyheter skole og barnehage

Vil du ha VilVite til din skole?

Vi søker to skoler som vil prøve vårt nye oppsøkende tilbud fra «VilVite på hjul». Da stiller vi med vitenshow, utstilling og læringsprogram – til en «VilVite-dag» ved skolen. Se hvilke tema du kan velge blant og meld tilbake nå. 

Tid for koding i uke 48-49

Vi er med på Kodetimen. I uke 48 og 49 har vi økt antall plasser på våre kodeprogrammer. Læringsprogrammene fokuserer på forståelse og ferdigheter innen enkel programmering. Her er det lære ved å gjøre – og programmere underveis!

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Følg oss: