Skole og barnehage

Elektronisk løgndetektor

L

Klassen lærer å lodde komponenter på et profesjonelt kretskort. Ved hjelp av lodding lærer de om komponentene i en elektronisk sensorkrets. Transistorer, kondensator, motstander, høyttaler og batteri kobles og kan så brukes til løgndetektor.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 1 time 15 min
Målgruppe: 8.-10. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.   

Kompetansemål 

  • Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Naturfag). 
  • Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser(Naturfag). 
  • Fremstille produktet med egnet materiale, komponenter, og funksjonelle teknologiske løsninger (Teknologi i praksis).

Forberedelser
Informasjon om programmet: Lærerveiledning.
Anbefalt forarbeid, til lærer: Powerpoint-presentasjon til bruk i klassen.
Anbefalt forarbeid: Elevark.
Anbefalt etterarbeid: Se på løgndetektoren. La elevene navngi de ulike komponentene, og bruke faglige begreper når de forklarer virkemåten til hverandre.

Viktig informasjon 
Pris materiell er kr 35,- per elev. Materiellkostnader dekkes ikke av Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 08.11.2016

Med litt veiledning fra VilVites formidler lærer elevene fort å lodde.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: