Skole og barnehage

Elektronisk løgndetektor (8.-10. trinn)

L

Klassen lærer å lodde komponenter på et profesjonelt kretskort. Ved hjelp av lodding lærer de om komponentene i en elektronisk sensorkrets. Transistorer, kondensator, motstander, høyttaler og batteri kobles og kan så brukes til løgndetektor.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 75 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål 

  • Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling (Naturfag). 
  • Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser(Naturfag). 
  • Fremstille produktet med egnet materiale, komponenter, og funksjonelle teknologiske løsninger (Teknologi i praksis).

Forberedelser 

Informasjon om programmet: Lærerveiledning .

Anbefalt forarbeid, til lærer: Powerpoint-presentasjon til bruk i klassen. Se egne kommentarer til lærer.

Anbefalt forarbeid: Elevark

Anbefalt etterarbeid: La elevene navngi de ulike komponentene, og bruke faglige begreper når de forklarer virkemåten til hverandre.

Viktig informasjon 

Pris materiell er kr 35,- per elev. Materiellkostnader dekkes ikke av Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 08.11.2016

Med litt veiledning fra VilVites formidler lærer elevene fort å lodde.

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: