KODEKRAFT - på nett

Gratis digitalt læringsprogram for 10. trinn. Elevene bygger energispill for å lære grunnleggende ferdigheter i programmering og må reflektere over verdens energiutfordringer.
Bestill
 • Fagområder: Matematikk , Naturfag , Kunst og håndverk
 • Tidspunkt: Tir-fre
 • Antall: Inntil 30 elever
 • Varighet: 90 min
 • Målgruppe: 8.-10. trinn
 • Avtalekode

  Dette læringstilbudet er gratis for 10. trinn ved bruk av avtalekode KODE1001 ved bestilling.

  Hva er Kodekraft?

  De 10 regionale vitensentrene i Norge har sammen arbeidet for å utvikle opplegget som skal gi elevene kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tankemåte og programmering, i tillegg til aktuelle energiutfordringer. Formidlere ved hvert av sentrene gjennomfører opplegget i sin region (for VilVite gjelder dette hele Vestland og deler av Møre og Romsdal).

  Kodekraft er gjort mulig med støtte fra talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter hvor Equinor støtter unge talenter innen realfag, kultur og idrett.

  Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Læringsprogrammet gjennomføres digitalt som videokonferanse i klasserommet av formidler fra VilVite.

  I Kodekraft bruker vi MakeCode Arcade, en plattform som lar elevene utvikle et eget spill ved hjelp av blokkprogrammering. Gjennom spillutviklingen blir elevene kjent med grunnleggende begreper innen programmering som løkker, variabler, vilkår og funksjoner, kombinert med testing og feilsøking. Handlingen i spillet vil ta for seg ulike aspekter ved verdens energiutfordringer.

  Etter fellesøkten i klasserommet er det lagt opp til seks forskjellige oppgaver som elevene kan utføre individuelt. Oppgavene videreutvikler spillet og har varierende vanskelighetsgrad. De elevene som ønsker det, vil kunne dele spillet sitt.

  Mer info om kodekraft-prosjektet her.

  Tilknytning til læreplan

  Ny læreplan:
  Matematikk: Algoritmisk tenking er viktig i prosessen for å utvikle strategier og fremgangsmåter for å løse problem og innebærer å bryte ned et problem i delproblem som kan løses systematisk.

  Læreplan fra Kunnskapsløftet (2006)
  gjeldene for 10.trinn skoleåret 2020/21

  Naturfag: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.
  Kunst og håndverk: vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.

  Les mer: Kodekraft og læreplanene (pdf)

  Forberedelser

  Videokonferanse-plattform velges ved bestilling.

  Du kan velge mellom:
  - Zoom. Formidler inviterer klassen inn med deg som Co-Host i møte
  - Google Meet. Du inviterer formidler inn i som gjestelærer
  - Microsoft Teams. Du inviterer formidler inn i som gjestelærer

  Du får tilsendt detaljer rundt gjennomføring innen 3 dager før programstart.

  Kodekraft krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene og lærer følger læringsprogrammet via PC eller nettbrett/Chomebook. Det er en fordel om storskjerm kan brukes i klasserommet, men ikke et absolutt krav.

  Lærers rolle

  Lærer har overordnet ansvar for elevene:
  - tester utstyr og er med som delvert/leder på møtet (avhengig av plattform)
  - se til at elevene deltar i videomøte
  - hjelper til med å videreformidle spørsmål og kommentarer mellom elevene og formidler

  For mer informasjon om den praktiske gjennomføringen, se lærerveiledningen (pdf).

  Nyheter skole og barnehage

  Historien om juletrærne på Nattland

  I desember delte vi ut 40 juletrær til skoler i Bergen. Klassene fikk i oppdrag og pynte trærne og fortelle historien om hvordan trærne ble som de ble. Noen av klassene hadde fokus på bærekraft og oppsirkulering, andre på samhold og kreativitet. Felles for alle var å ha det gøy! 

  Hva gjør de på Talentsenter i realfag?

  Talentsenter i realfag skal gi et tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi. Men hva gjør de på – egentlig? Og særlig nå under korona? Vi har snakket med prosjektleder Marit Haugan Hove.

  Vårens tilbud til skoler og barnehager

  Vi ønsker å fortsette de populære tilbudene hvor vi kommer ut til dere. Dette har vært til stor glede både for elever, lærer og våre formidlere. Vi fortsetter også med digitale tilbud.

  Følg oss: