Skole og barnehage

Koding = algeBra + logikk. Del 1

L

Koding = algeBra + Logikk del 1 er et innføringsprogram i programmering av Arduino. Vi starter med det helt grunnleggende og tilpasser formidlingen til gruppens nivå. Tenkningen i programmering og i algebra følger samme struktur. Vi benytter Arduino UNO med blant annet trykk-knapper, LED-lys og segmentert led-display.

Fag / fagområde: Forskerspiren, Fenomener og stoffer, Matematikk.
Ukedager: Høst: tirsdag + fredag. Vår: tirsdag og onsdag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 150 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

  • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk. 
  • Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 
  • Bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design. 

Informasjon til lærer

Lærerveiledning om programmet og praktisk informasjon: lærerveiledning.
Anbefalt forarbeid: forarbeid
Anbefalt etterarbeid: Det vil være naturlig å følge opp med del 2 der vi eksperimenterer med bil på bilbane og bruker en lyssensor for å finne farten til bilen.

Viktig informasjon

Del 1 og del 2 bør bestilles samtidig, helst to påfølgende uker.

For bedre læringsutbytte anbefales vi at lærer har brukt Scratch med klassen tidligere, eller at klassen har deltatt på Introkurs i LEGO Mindstorm (NXT/EV3).

For mer informasjon om Arduino, se https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

For å kunne programmere er det viktig å definere variablene og tenke logisk.
Elevene jobber i par på PC og lærer enkel programmering.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: