Skole og barnehage

Koding = algeBra + logikk. Del 2

L

Koding = algeBra + logikk del 2 bygger på del 1 eller for grupper som allerede kan programmere Arduino. Tenkningen i programmering og i algebra følger samme struktur. I del 2 jobber elevene med en praktisk oppgave der de bruker en lyssensor til å måle farten til en bil som kjører på en bilbane. Data fra målingene føres i en tabell som kan brukes i etterarbeid på skolen.

Fag / fagområde: Forskerspiren, Fenomener og stoffer, Matematikk.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: 30
Varighet: 150 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

  • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk. 
  • Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 
  • Bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Viktig informasjon 

Del 1 og del 2 bør bestilles samtidig, helst to påfølgende uker. 

Forberedelser og etterarbeid

Lærerveiledning om programmet og praktisk informasjon: lærerveiledning

Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

For å kunne programmere er det viktig å definere variablene og tenke logisk.

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: