Skole og barnehage

Koding = algeBra + logikk. Del 2

L

Koding = algeBra + logikk del 2 bygger på del 1 eller for grupper som allerede kan programmere Arduino. Tenkningen i programmering og i algebra følger samme struktur. I del 2 jobber elevene med en praktisk oppgave der de bruker en lyssensor til å måle farten til en bil som kjører på en bilbane. Data fra målingene føres i en tabell som kan brukes i etterarbeid på skolen.

Fag / fagområde: Forskerspiren, Fenomener og stoffer, Matematikk.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: 30
Varighet: 150 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

  • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk. 
  • Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 
  • Bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Viktig informasjon 

Del 1 og del 2 bør bestilles samtidig, helst to påfølgende uker. 

Forberedelser og etterarbeid

Lærerveiledning om programmet og praktisk informasjon: lærerveiledning

Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

For å kunne programmere er det viktig å definere variablene og tenke logisk.

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: