Robotprogrammering med LEGO Mindstorms - på nett

Vi guider klassen over internett i bruken av LEGO Mindstorms
Bestill
 • Fagområder: Matematikk , Naturfag
 • Tidspunkt: torsdag og fredag
 • Antall: Inntil 30 elever.
 • Varighet: 2 timer
 • Målgruppe: 8.-10. trinn
 • VilVite Mer

  Her er relevante aktiviteter og tema som kan aktivisere forkunnskaper, og som gir rom for refleksjon og oppsummering. For- og etterarbeid for dine elever.

  Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Læringsprogrammet gjennomføres digitalt som videokonferanse i klasserommet av formidler fra VilVite.

  Læringsprogrammet skal gi elevene og lærere grunnleggende opplæring i programmeringsutstyret.

  Elevene samarbeider om å programmere LEGO-roboter og løse ulike utfordringer.

  Målet er også å la deg som lærer se mulighetene til å benytte LEGO Mindstorm NXT eller EV3 i din undervisning. Alle grunnskoler i Bergen har fått fire eller flere sett fra kommunen. Dette utstyret brukes også i First Lego League, men husk at arbeid med utstyret er vel så fint til andre opplegg enn kun deltakelse i konkurransen.

   

  Tilknytning til læreplan

  Opplæringens verdigrunnlag: Skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Matematikk: Kompetansemål
  Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
  Utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering
  Bruke teknologi som verktøy for kunnskapssøking, kommunikasjon, kreativitet og læring i matematikk

  Lærers rolle

  Lærer har overordnet ansvar for elevene:
  - tester utstyr og er med som delvert/leder på møtet (avhengig av plattform)
  - se til at elevene deltar i videomøte
  - hjelper til med å videreformidle spørsmål og kommentarer mellom elevene og formidlerrt.

  Forberedelser

  Forberedelse av videomøte

  Videokonferanse-plattform velges ved bestilling.

  Du kan velge mellom:
  - Zoom. Formidler inviterer klassen inn med deg som Co-Host i møte
  - Google Meet. Du inviterer formidler inn i som gjestelærer
  - Microsoft Teams. Du inviterer formidler inn i som gjestelærer

  Du får tilsendt detaljer rundt gjennomføring innen 3 dager før programstart.

  Forberedelse av utstyr:

  Vi tar utgangspunkt i at dere har ferdigbygde, oppladede EV3-roboter.

  Vi kan også tilpasse kurset om dere har den nyere modellen SPIKE eller den eldre NXT-modellen.

  NB! NXT kan ikke programmeres med Chromebook, kun PC eller Mac. Dere må også installere riktig versjon av Mindstorms før programmet starter. (Les mer)

  LEGO EV3
  LEGO NXT

  Nyheter skole og barnehage

  Knekker programmeringskoden med Kodekraft!

  Så langt har over 500 elever i 10. klasse lært å programmere gjennom læringstilbudet Kodekraft på VilVite. Noe for dine elever?

  Kurs i undervisning for evnerike barn - på nett

  Det er mange evnerike barn i Norge, så mange at det er svært sannsynlig at du som lærer hver dag har kontakt med barn som faller innenfor denne kategorien. 14. oktober tilbyr VilVite et kurs som hjelper deg å identifisere og tilrettelegge undervisningen for disse barna.

  Kodekraft - nyhet til 10. trinn

  Et nytt gratis læringsprogram med navnet Kodekraft skal bidra til at elever lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole.

  – Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier prosjektleder Anne Mæland fra VilVite.

  Følg oss: