Skaperhagen - kompetanse for det 21. århundre

I det kreative verkstedet Skaperhagen blir elevene møtt av ulike oppdrag, og de må selv se etter muligheter - og omsette mulighetene til konkrete løsninger. I Skaperhagen finnes verken fasit eller begrensninger, og fremtidens voksne øver på ferdigheter som er viktige i det 21. århundre!
Bestill
 • Fagområder: Tverrfaglig
 • Tidspunkt: tirsdag - fredag
 • Antall: 40 elever
 • Varighet: 60 min
 • Målgruppe: 8.-10. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Husene i Skaperhagen har hvert sitt åpne oppdrag. En formidler leder klassen gjennom arbeidet og elevene har tilgang til et arbeidsbord med verktøy, materialer og utstyr.

  Elevene skal underveis teste arbeidet sitt ved husets test-stasjon. Det åpne oppdraget har ingen oppskrift eller fasit for hvordan det skal løses. Det er opp til hver enkelt elev eller gruppe å teste ut ulike løsninger for å bygge seg en prototype. Elevene må vurdere, kommunisere, prøve og feile og lærer å jobbe i en slik prosess. Formidler hjelper til ved å motivere, stille spørsmål og om nødvendig gi hint eller forslag til bruk av materialer eller verktøy. Til slutt presenterer vi prototypene for hverandre.

  Tilknytning til læreplan

  Læringsprogrammet fokuserer på kreativitet og skaperevne.

  Kompetansemål
  Å la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Forberedelser

  Forslag til for- og etterarbeid: presentasjon til lærer.

  Vi oppfordrer lærer til å ta bilder og om mulig filme arbeidet med prototypene til bruk i etterarbeid.

  Ønsker du å sette arbeidet inn i en større sammenheng? Gjør oppgaven “Bærekraftig utvikling: verdenskafe” på Tograder.

  Mer informasjon

  Norsk klimastiftelse, Raftostiftelsen, Universitetsmuseet og VilVite samarbeider om tverrfaglig klimaundervising til skoler. Vi har alle fokus på klima og bærekraftig utvikling, men fra ulike synsvinkler. I nettportalen Tograder under “Bor du i Vestland” kan du lese om hvilke tilbud din klasse kan delta på i Bergen, og knytte besøket/besøkene til relevant og dagsaktuell fagstoff om klima fra 2°C-magasinet eller tograder.no.

  Planlegg besøk
  Les om våre lærerkurs
  Bli en VilVite-ambassadør

  Nyheter skole og barnehage

  Spenningsekspedisjonen - ledige plasser til våren

  BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt, men nå har vi ledige plasser til våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

  Bli med på lærerkurs - AVLYST

  Programmering gjør sitt inntog i de nye læreplanene. Vi har lærerkurs som viser hvordan algoritmisk tankegang og problemløsing kan benyttes i flere fag, helt uten PC. Men vi har også kurs som gir grunnleggende innføring i bruk av micro:bit. Velkommen til kurs som du kan ta direkte inn i din undervisning.
  Kursene er utsatt. Ny dato kommer etter påske.

  Delta i ressursgruppe

  Ønsker du å bidra til utviklingen av læringstilbudet på VilVite? Delta i ressursgruppe i VilVites utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi trenger innspill deg som nettopp har startet, og fra deg som er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Du får dekket vikarmidler.

  Følg oss: