Skole og barnehage

Skaperhagen - kompetanse for det 21. århundre

L

Nyhet høsten 2017. I Skaperhagen får elevene trening i problemløsning. De bygger en prototype, tester mye underveis og lærer av egne erfaringer. Oppdragene fokuserer på det kreative, men er tematikken er knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Elevene lærer å stille utforskende spørsmål, analysere og løse problemer sammen med andre.

Fag / fagområde: Det skapende mennesket.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: 32 elever. For grupper opp til 180 elever, kontakt bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall og ankomst
Varighet: 60 min
Trinn: 8.-10. trinn

Om Skaperhagen
Skaperhagen handler om det skapende mennesket: om å løse problemer i samarbeid med andre gjennom å bruke kreativiteten, utforske materialer, verktøy og teknologi. Hele Skaperhagen består av fem hus med fem ulike utfordringer. Hvert hus har et arbeidsbord med utstyr og en teststasjon for utprøving. Klasser med mer enn 30 elever blir fordelt på to hus med hver sin utfordring og formidler. Det er ingen oppskrift for hvordan utfordringene skal løses, det er opp til hver enkelt elev eller gruppe å teste ut ulike løsninger og bygge seg en prototype. Her er det prøving og feiling som gjelder - og å lære av dette. Formidler hjelper til ved å motivere, stille spørsmål og om nødvendig gi hint eller forslag til bruk av materialer eller verktøy. Til slutt presenterer vi prototypene for hverandre.

Forberedelser og etterarbeid
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Forarbeid: Forbered elevene på at de på VilVite lage sin egen prototype for å løse en utfordring. 
Se gjerne denne filmen med eksempler på kreativ problemløsning: Film om å lage elektrisk bryter.
Forslag til etterarbeid: Presentasjon til lærer.

Viktig informasjon
Klasser med mer enn 30 elever blir delt i to grupper. Hver gruppe får en formidler og utfordring. 

For grupper opp til 180 elever, f. eks hele trinnet, får du hjelp til å bestille flere program i Skaperhagen på samme dag. Send
e-post til bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall, trinn og tid for ankomst.

Bestill

Lagt ut: 05.05.2017

Fra Balkongen i Skaperhagen tester elevene prototypen sin.

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: