Skole og barnehage

BKK-programmet: Spenningsekspedisjonen

L

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet «Spenningsekspedisjonen» på VilVite. I løpet av det tre timer lange programmet får elevene lære om elektrisitet og elsikkerhet. De jobber som ingeniører og blir utfordret til å eksperimentere, samarbeide og finne kreative løsninger. Ekspedisjonen drives fram gjennom film, demonstrasjoner og spennende forsøk. Programmet dekker myndighetenes krav til BKK om å informere om elsikkerhet i skolene.

Bestill

Fag / fagområde: Naturfag.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 36 elever
Varighet: 180 min
Trinn: 8.-10. trinn

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  1. Bruke begrepene strøm, spenning, resistans og effekt til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser.
  2. Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. 

Spenningsekspedisjonen - et faglig samarbeid 

Læringsprogrammet er et læringstilbud i samarbeid mellom BKK og VilVite for 9. - 10. trinn.
 

Forarbeid 

Nedenfor finner du en film på ca fem minutter. Dette er programmets forarbeid. Filmen er en episode av «Spenningsekspedisjonen, sesong 1» som er en fiktiv reality-serie hvor to deltakere møter ulike utfordringer. Filmen tar opp viktige begreper som elevene møter i programmet på VilVite. 

Vi anbefaler at innholdet i filmen diskuteres på forhånd, da elevene skal delta i sesong to av Spenningsekspedisjonen på VilVite, der de vil møte mye av den samme tematikken. 

Film 

 

Hva skjer på VilVite? 

På VilVite vil elevene lære mer om hva strøm er, hvordan det produseres og hvorfor det er viktig å bruke strøm riktig. Informasjon om elsikkerhet til barn og unge er viktig i arbeidet med å forebygge branner som har en elektrisk årsak. Videre jobber elevene i grupper for å løse utfordringene som møter dem. Veiledet av formidlerne skal elevene blant annet finne ut hvordan vi kan produsere strøm ved hjelp av Sentrifugalskapen. 

Utstillingen på VilVite brukes aktivt i programmet når elevene skal løse oppgaver i grupper. Det kan også bli noe tid til utforsking av utstillingen på egen hånd. 

Se mer informasjon i Lærerveiledning.

Etterarbeid 

Etterarbeidet består av forslag til oppgaver som lærer kan benytte seg av i etterkant av programmet. 
Etterarbeid: elevark.

Bestilling

Vi trenger din bestilling senest 3 uker før ønsket dato for besøk. 
Vår anbefaling er at klasser med lang reisevei velger programtid kl. 12.00-15.00 framfor kl. 9.00-12.00. 

Læringsprogrammet er omfattende og vi anbefaler klasser å ta med mat og drikke.

Viktig: skoler i BKKs eier- og vertskommuner

For skoler i BKKs eier- og vertskommuner (se under) dekker BKK kostnadene for transport og program. 

Bruk avtalekode BKK1001 når du bestiller hvis skolen er i BKKs eier- og vertsskapskommuner.

Kommuner som inngår i BKKs eier- og vertskommuner

Askøy Austrheim Bergen Fedje Fjell
Granvin Gulen Høyanger Kvam Lindås
Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy
Radøy Samnanger Sund Ulvik Vaksdal
Voss Øygarden      

 

Bestill (BKK-kommune)

Viktig: skoler utenfor BKKs område

Skoler i andre kommuner kan bestille programmet etter avtale med sitt lokale kraftselskap. 
I bestillingen får du spørsmål om hvilket kraftlag som skal dekke kostnadene.

Bruk avtalekode  KRAFT001 når du bestiller hvis skolen ikke er i BKKs eier- og vertsskapskommuner.

Bestill (Andre kommuner)

Spørsmål? 

Faglige spørsmål kan rettes til Kjersti Drangevåg (BKK) på e-post: kd@vilvite.no.

Har du spørsmål om bestilling/besøk, kan du ringe til Bestilling på tlf.: 55 59 45 46 (mandag-fredag kl. 09-15) eller sende e-post (bestilling@vilvite.no).

Bestill

Lagt ut: 01.11.2016

Fornybare energikilder slik som vindkraft, er et av flere tema i læringsprogrammet.
Hva har kulen i gravitasjonsbrønnen til felles med vannet i et vannkraftverk? Dette er en av flere oppgaver som elevene finner ut av under Spenningsekspedisjonen.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: