Utforsk utstillingen

Fra midten av mai får elevene dine VilVites utstilling og alle eksperimentene helt for dere selv! Ta beina fatt og kom på besøk. Bli fasinert og begeistret av naturvitenskap, matematikk og teknologi i utstillingen vår.
Bestill
 • Fagområder: Matematikk , Naturfag , Samfunnsfag , Geografi , Kroppsøving , Samfunnskunnskap
 • Tidspunkt: Tirsdag - fredag. OBS: Andre tider i ferier og på planleggingsdager.
 • Antall: En kohort eller samarbeidende kohorter
 • Varighet: 90 min
 • Målgruppe: 1.-2. trinn , 3.-4. trinn , 5.-7. trinn , 8.-10. trinn , Videregående
 • Utstillingen som læringsarena

  Velkommen tilbake til VilVite! Nå kan du og dine elever igjen besøke VilVites utstilling. For å gjøre skolebesøket trygt og godt, inviterer vi inn grupper med elever som er i samme kohort eller samarbeidende kohorter, altså elever som kan være sammen med hverandre og ta på de samme tingene. Vi gleder oss utrolig mye til å se (og høre) dere i utstillingen vår!

  Utstillingen er en verden hvor dere sammen kan lære og utforske naturvitenskap og teknologi. Vår store utstilling er full av aktiviteter og installasjoner som engasjerer alle: vanneksperimenter, roboter, ekspedisjoner over og under vann – og mye, mye mer. 

  Utstillingen som en ressurs
  Utstillingen gir elevene gode muligheter til å eksperimentere med naturvitenskapelige fenomener, og lære og erfare gjennom praktisk arbeid. Utstillingen vår oppleves og jobbes med på ulike måter; fra undring og fri utforsking til konkret fokus på et fenomen eller fagområde. Læringsressursene elevene dine har tilgjengelig er eksperimentene, fakta eller fagtekster, medelever i elevgruppen som besøker VilVite sammen og erfaringen og forkunnskapene dere har med dere.

  Utstillingen passer for elever i alle aldre fordi den kan brukes på ulike måter. Hvordan du eller elevene dine opplever og jobber i utstillingen, er knyttet til alder, hensikt med besøket og om elevene dine har fått oppdrag.

  Ved å gi elevene noen oppdrag under besøket øker muligheten for læring. Oppdraget bør invitere til samarbeid, og det er lurt å knytte koblinger til noe som er kjent for elevene fra før.
  La elevene for eksempel:

  • Velge eksperimenter å utforske blant noen du har valgt ut, eller innen et fagområde. Be elevene presentere hva de lærte til andre i klassen, andre trinn eller foreldre. Bruk gjerne bilder, tegninger eller film avhengig av alder og tilgjengelig utstyr.
  • Samle stoff for å presentere et eksperiment de likte godt.
  • Jobbe med oppgaver som du selv har utviklet innen et fagområde.

  Klikk her for å lese mer om utstillingen på VilVite.

  Første gang på VilVite?
  ​Utbyttet av besøket øker hvis dere har et oppdrag og er forberedt, men det er viktig at besøket også gir elevene tid til fri utforskning. Er klassen på VilVite for første gang, anbefaler vi at dere utforsker utstillingen fritt da det er mange inntrykk og mye å bli kjent med.

  Lage egne opplegg eller forberede deg? Gratis inngang i ukedager
  Som lærer er du hjertelig velkommen til å besøke oss i ukedagene for å gjøre deg kjent med tilbudet vårt. Til forberedelser på ukedager får du gratis inngang. 

  Praktisk informasjon

  Velg mellom tre tidspunkt når du bestiller Utforsk utstillingen: Tidspunktene er 09.00-10.30, 11.00-12.30 og 13.00-14.30. I løpet av besøket, er det kun dere som er i utstillingen sammen med noen av våre verter, og de ser til at dere har en kjekk opplevelse. 

  Når dere ankommer VilVite, slipper dere inn til oppsatt tid. Kommer dere for tidlig, må dere vente utenfor til dere blir hentet. Vi skal på denne måten sørge for at det er rent og at ingen andre er i garderoben når dere kommer eller går.

  Du er ansvarlig for dine elever under hele besøket. Når vi ønsker dere velkommen, vil du i resepsjonen få praktisk informasjon og svar på eventuelle spørsmål. Det er ingen som følger dere rundt i utstillingen, men spør gjerne en vitevert om hjelp hvis du eller elevene dine lurer på noe.

  Matpakkerom
  Våren 2021 kan vi dessverre ikke tilby dere matpakkerom. Dere må derfor spise på skolen før eller etter besøket. Vi bygger om rommene våre, og har derfor ikke et egnet sted til spising i denne perioden.  

  Smittevern
  Det er lærers ansvar at de elevene som kommer er i samme kohort eller samarbeidende kohorter. I tiden mellom øktene vaskes hele utstillingen og andre fasiliteter slik at vi er klare til å ønske en ny gruppe velkommen. Vi følger naturligvis alle retningslinjer og råd fra myndighetene. Klikk her for å lese mer om vårt smittevern for skolebesøk på VilVite.

  Vi bygger om og bygger nytt
  I høst rev vi ned labbene våre, og nå bygger vi opp nye. I tillegg kommer det noe kult i utstillingen også, men det er enn så lenge en hemmelighet. Dette er både gøy og spennende! Men på grunn av nye smittevernregler i byggebransjen tar ombyggingen litt mer tid enn planlagt, men alt blir bra til slutt. 

  Nyheter skole og barnehage

  Ny ressursside til skole og barnehage

  Den nye ressurssiden VilViteMer er for alle som vil vite enda mer om naturvitenskap!

  Suksess med digitalt kodetilbud - nå får også 9. trinn delta

  Over 1300 elever har deltatt på digital kodeundervisning fra VilVite høsten 2020, og nå åpner vi for at enda flere kan delta. Fra 15.2. kan også 9. trinn bestille «Kodekraft», som er et gratis, digitalt læringstilbud i programmering til ungdomsskoler i Vestland og deler av Møre og Romsdal. 

  Et HAV av muligheter - på nett

  Hva vil de unge bli? Hvilken utdanning skal de velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite går sammen med en rekke bedrifter og skoler for å gi ungdom noen svar på “Et HAV av muligheter” den 17. februar. Siden vi ikke kan møtes fysisk, lager vi i år en livesending dere kan se i klasserommet eller hjemmefra.

  Følg oss: