Skole og barnehage

Vær og klima

T

Temaløype der elevene løser oppgaver ved å utforske deler av utstillingen. Løypen legger hovedvekt på temaet luftmasser i bevegelse. Elevene jobber i grupper og studerer noen av de ytre kreftene på jorden, samt spesielle værfenomener.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Vi gjør oppmerksom på at “Vær og klima” er en temaløype. Det betyr at lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Kompetansemål 
Gjøre rede for indre og ytre krefter på jorden, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn.

Forberedelse og gjennomføring
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
La elevene bli kjent med løsningsarket, og ta arkene med til VilVite: elevenes løsningsark med lærers fasit.
Oppgavesettet (nøkkelhank med oppgaver) som elevene får utdelt på VilVite: lærers oppgavesett.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

Intallasjonen Tellus gir ulike simuleringer for konsekvenser ved endring i temperatur. Tellus brukes også i temaløypen Vær og klima.

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: