Skole og barnehage

Vær og klima

T

Temaløype der elevene løser oppgaver ved å utforske deler av utstillingen. Løypen legger hovedvekt på temaet luftmasser i bevegelse. Elevene jobber i grupper og studerer noen av de ytre kreftene på jorden, samt spesielle værfenomener.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Målgruppe: 8.-10. trinn

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Vi gjør oppmerksom på at “Vær og klima” er en temaløype. Det betyr at lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Kompetansemål 
Gjøre rede for indre og ytre krefter på jorden, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn.

Forberedelse og gjennomføring
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
La elevene bli kjent med løsningsarket, og ta arkene med til VilVite: elevenes løsningsark med lærers fasit.
Oppgavesettet (nøkkelhank med oppgaver) får dere utdelt på VilVite.
Oppfordrer lærer til å se igjennom lærers oppgavesett før besøket.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

Intallasjonen Tellus gir ulike simuleringer for konsekvenser ved endring i temperatur. Tellus brukes også i temaløypen Vær og klima.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: