Skole og barnehage

Vær og klima

T

Temaløype der elevene løser oppgaver ved å utforske deler av utstillingen. Løypen legger hovedvekt på temaet luftmasser i bevegelse. Elevene jobber i grupper og studerer noen av de ytre kreftene på jorden, samt spesielle værfenomener.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Vi gjør oppmerksom på at “Vær og klima” er en temaløype. Det betyr at lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Kompetansemål 

Gjøre rede for indre og ytre krefter på jorden, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn.

Forberedelse og gjennomføring

Gå gjennom løsningsark med elevene i forkant av besøket. Ta med løsningsarkene til VilVite.

Informasjon til lærer: lærerveiledning.

Løsningsark som tas med til VilVite: elevenes løsningsark med lærers fasit.

Oppgavesettet (nøkkelhank med oppgaver) som elevene får utdelt på VilVite: lærers oppgavesett.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

Intallasjonen Tellus gir ulike simuleringer for konsekvenser ved endring i temperatur. Tellus brukes også i temaløypen Vær og klima.

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: