Skole og barnehage

Vær og klima

T

Temaløype der elevene løser oppgaver ved å utforske deler av utstillingen. Løypen legger hovedvekt på temaet luftmasser i bevegelse. Elevene jobber i grupper og studerer noen av de ytre kreftene på jorden, samt spesielle værfenomener.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: 8.-10. trinn

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Vi gjør oppmerksom på at “Vær og klima” er en temaløype. Det betyr at lærer har ansvaret for gjennomføringen.

Kompetansemål 

Gjøre rede for indre og ytre krefter på jorden, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn.

Forberedelse og gjennomføring

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
La elevene bli kjent med løsningsarket, og ta arkene med til VilVite: elevenes løsningsark med lærers fasit.
Oppgavesettet (nøkkelhank med oppgaver) som elevene får utdelt på VilVite: lærers oppgavesett.

Bestill

Lagt ut: 02.11.2016

Intallasjonen Tellus gir ulike simuleringer for konsekvenser ved endring i temperatur. Tellus brukes også i temaløypen Vær og klima.

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: