150 nye elever til talentsenteret

Dette er stort! Nå har vi gitt tilbud til 150 elever for neste skoleår ved Talentsenter i realfag. Prosjektleder Ola Kåre og innholdsansvarlig Kai Håkon er både stolte og forventningsfulle foran et nytt skoleår. Tirsdag 12. juni ønsket de velkommen til nye elever og deres foresatte. 

Etableringen av talentsentre er et nasjonalt satsing og oppfølging av Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi “Tett på realfag”. Fra høsten 2020 går talentsenteret fra å være et pilotprosjekt til å bli en permanent ordning. VilVite er et av fire regionale vitensentre som er gitt mandat til å ha Talentsenter i realfag. 

Visjonen for talentsenteret er å finne, dyrke og inspirere realfagstalenter som kan gjøre store ting i fremtiden.

Det ligger store forvetninger til hva elevene skal utføre i fremtiden. Det ligger også store forventinger hos elevene og deres foresatte for det nye skoleåret ved talentsenteret. På den faglige menyen får elevene utfordringer i maker-aktiviteter (fra ide til design til produkt), elektroniske kommunikasjonssystemer, raketter og verdensrom, og mikrobiologi. I pausene blir det frukt, vann, matpakker – og skoleboller. 

Les mer om Talentsenter i realfag

Har du spørsmål om talentsenteret, ta kontakt med administrativt ansvarlig Lise Austad (talentsenter@vilvite.no). Følg oss: