Vårens nyheter med fokus på miljø og forbrukeransvar

I vår tilbyr vi flere læringsprogram med fokus på miljø, plastproblematikk og forbrukeransvar. Vi ønsker at elevene blir enda mer bevisst på hvordan plast og forbruket vårt har innvirkning på miljøet rundt oss.   

Plast – nyhet for 5.-7. trinn
Hva er plast laget av, og hvorfor havner så mye av den i havet? Elevene undersøker sandprøver for å finne mikroplast og finner ut hvor plasten kommer fra. Underveis diskuterer elevene i hvilken grad et produkt er forenlig med bærekraftig utvikling og hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystemer og forurense jord, vann og luft. Dette i tråd med kompetansemål og FNs bærekraftmål. Programmet er et samarbeid mellom VilVite og BIR.
Les mer og bestill.

Forbruksuke – nyhet for 8.-10. trinn
Vi ønsker å skape større forståelse for globale utfordringer knyttet til forbrukersamfunnet som ungdom lever og vokser opp i. Gjennom spennende foredrag, læringsprogram og praktiske øvelser setter vi fokus på eget forbruk av klær. Hvilke konsekvenser har forbruket vårt? Tilbudet er et samarbeid mellom VilVite og BIR.
Tips: Tilbudet passer godt for skoler som trenger å frigjøre lokaler for gjennomføring av eksamener.
Les mer og bestill.

Bossbanken 
I hovedutstillingen på VilVite finner dere installasjonen Bossbanken som også er utviklet i samarbeid med BIR. Denne inviterer til spørrelek om hvordan vi kan gjenvinne gamle produkter og dermed spare miljøet vårt. Plast, isolasjon, papir og farlig avfall er noen av temaene i Bossbanken.
Les mer, eller bestill besøk i utstillingen

Blue-Boss-Bob
Vi har fått besøk av Blue-Boss-Bob fra Bømlo. Fisken er plassert i utstillingen vår og er laget av plast funnet i havet. Med inspirasjon fra idéen ”Kysten – fra leikeplass til bossplass” har kunstnere laget en stor fisk som har fått navnet Blue-Boss-Bob. Til ettertanke og inspirasjon!
Les mer, eller bestill besøk i utstillingen
 

Elevene undersøker plast fra Sandøyna på Sotra. 

Bossbanken viser hvordan ulike typer avfall skal håndteres slik at vi utnytter ressursene i det vi ikke lenger har bruk for. 

Blue-Boss-Bob er laget for å skape diskusjon og bevissthet rundt forsøpling generelt, og havplast spesielt. Den fungerer som en inspirerende inngangsportal blant annet når vi jobber med å skape bevissthet rundt problematikken med plast i havet.Følg oss: