Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

I bikuben bor dronningen. Barna får treffe henne og oppleve noe av det som skjer inni bikuben. Der blir de også kjent med flere flittige bie-roboter. Barna skal programmere den lille bie-roboten slik at det er barna som bestemmer hvor bie-roboten skal gå. 

Barna får slippe til med sin nysgjerrighet og mestringsfølelsen, og gleden er stor. Barna har en naturlig utforskertrang og vi ser at de lærer og finner ut av mye uten at de trenger føringer hele veien. Programmet er i tråd med målene i rammeplanen hvor vi skal utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna. Barna får også undersøke og de får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.

Læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med fagavdeling skole og barnehage, seksjon barnehage i Bergen kommune.

Bestill her

Mye undring og spørsmål i innledningen av programmet.

Nysgjerrige barn blir kjent med bie-robotene. De lærer å programmere disse og bestemmer hvor de skal gå.

Barna får se og ta på en ekte bikube og høre litt om livet til biene. Følg oss: