Delta i ressursgruppe

Ønsker du å bidra til utviklingen av læringstilbudet på VilVite? Delta i ressursgruppe i VilVites utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi trenger innspill deg som nettopp har startet, og fra deg som er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Du får dekket vikarmidler.

Våren 2020 ønsker vi å samle noen lærere for å ha et tettere samarbeid i vårt utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi ønsker å få dine innspill, diskutere relevante tema og forslag til læringstilbud. 

Vi jobber sammen med å sette oss bedre inn i relevante læreplaner, og diskuterer f. eks: 

- Hvordan tilpasse noen av dagens tilbud til nye læreplan? 
- Hva er utfordrende med fagfornyelsen for dine trinn? 
- Hva skal vi utvikle av nye tilbud?  

Vi fokuserer hovedsakelig på naturfag, kunst og håndverk, matematikk, samfunnsfag, musikk, og mat og helse.

Omfang og vikarmidler 
Vi møtes 2 ganger, kl. 9-12. Du får enkel servering, og dekket vikarmidler.  

Tre ressursgrupper 
- Barneskolen. Dato for samling: 17. mars og 22. april. 
- Ungdomskolen. Dato for samling: 18. mars og 21. april.
- Videregående skole. Dato for samling: 24. mars og 29. april. 

Påmelding 
Ta gjerne med en kollega. Vi ønsker at arbeidet avklares med rektor/ avdelingsleder. 

Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage: 
Anna Trøite Sandven – ats@vilvite.no. Følg oss: