Bli med på lærerkurs - AVLYST

Programmering gjør sitt inntog i de nye læreplanene. Vi har lærerkurs som viser hvordan algoritmisk tankegang og problemløsing kan benyttes i flere fag, helt uten PC. Men vi har også kurs som gir grunnleggende innføring i bruk av micro:bit. Velkommen til kurs som du kan ta direkte inn i din undervisning! Kursene er utsatt. Ny dato kommer etter påske.

Lærerkurs i algoritmisk tenking

Programmering for ikke-programmerere! Vi legger fra oss datamaskinen og illustrerer nøkkel-elementer som løkker, variabler og logikk med fysiske hjelpemidler og øvelser. Dette kan du ta direkte inn i din undervisning. 

Med de nye læreplanene kommer nye kompetansemål, og programmeringsbegreper som algoritmer og sekvenser dukker opp både i naturfag og matematikk, men også i mer kunstneriske fag. For å forberede oss på de nye læreplansmålene, inviterer vi lærere på barnetrinnet til å delta på dette kurset. Her ønsker vi å avmystifisere datamaskinen og vise hvordan alogoritmisk tenking og programmerings-tankegang kan øves inn gjennom lek og spill, og nyttiggjøres i flere fag.

Kursdato: 10.03.20
Målgruppe: grunnskolelærere
Tid: kl. 12.30-15.30.
Sted: VilVite
Pris: 650,- per deltager

Les mer og bestill

Lærerkurs i programmering – micro:bit

Lærerkurset gir grunnleggende innføring i bruk av Micro:Bit. Du lærer å bruke Micro:Bit selv, og hvordan du kan ta programmering inn i klassen. Få tips og ideer til hvordan la elevene lage prototyper med enkel programmering.

Kursdato: 27.03.20 – AVLYST
Tid: kl. 12.00-15.30.
Sted: VilVite
Pris: 650,- per deltager

Les mer og bestillFølg oss: