Velge utdanning? Bli med på Et HAV av muligheter

Hva vil du bli? Hvilken utdanning skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite går sammen med en rekke bedrifter og skoler for å gi ungdom noen svar på “Et HAV av muligheter” den 12. februar 2020.

“Et HAV av muligheter” er en realfaglig rekrutteringsdag for jenter som går på ungdoms- eller videregående skole. Arrangementet er i tillegg åpent for kvinnelige lærere, rådgivere, foresatte og andre interesserte.

Den maritime næringen er en av Bergens viktigste, og vi ønsker å vise jenter de mange og store muligheter som finnes her. Det blir både presentasjoner og anledning til å snakke med studenter, studieveiledere og kvinner fra næringen om utdanning og yrker på standsene deres i VilVites utstilling.

Noen av de fagrelevante skolene og bedriftene du kan møte er Høgskulen på Vestlandet, Handelshøyskolen BI, Framo, Utkilen, ResQ, Rolls-Royce, Ent3r, Sjøkrigsskolen, Knowit, Fagskolen i Hordaland, UiB og Equinor.

Program 
12:00-12:30 Registrering, lunsj og smoothie
12:30-14:00 Presentasjon av ulike utdanninger og yrker
14:00-15:30 Utdannings- og yrkestorg i utstillingen på VilVite
15:30-16:00 Utstillingen åpen for deltakerne

Sted: VilVite. Gratis deltakelse.

Påmelding: 
Et HAV av muligheter

Plakat til oppheng

Vi takker Vestland fylkeskommune, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Grieg Foundation, Framo og Utkilen for økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet!

Velkommen til en dag for jenter om den maritime næringens mange muligheter!

Etter korte presentasjoner i auditoriet på VilVite, kan du møte foredragsholderne på stand. Her får du svar på dine spørsmål. Foto: Cecilie Bannow

Maritim næring trenger flere jenter som velger maritimt. Av den grunn er arrangementet spesielt rettet mot jenter som skal velge utdanning.

Et HAV av muligheter er blitt arrangert i flere år. Arrangementet gir et innblikk i bredden av yrkesmuligheter i bransjen. Følg oss: