Gratis lærerkurs - på nett

20. januar tilbyr VilVite et gratis lærerkurs for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan tilrettelegge undervisningen for elever med høyt læringspotensial i realfag.

I skolen har mange barn og unge med stort læringspotensial utfordringer med å få tatt ut hele dette potensialet. Disse barna er overrepresentert blant de som ikke fullfører videregående skole eller utdannelsen sin. Noen utvikler psykiske problemer og mange mistrives i skolehverdagen. I dette kurset vil du lære om hvordan du skal tilrettelegge undervisningen for elever med stort læringspotensial, samt hvordan du identifiserer denne elevgruppen.

Les mer om kurset her. 

Praktisk informasjon
Dato: 20.01.2021
Klokkeslett: 14.00-17.00
Sted: på nett
Pris: gratis
Påmeldingsfrist: 19.01.2021 kl 12.00

Bestill

 Følg oss: