Knekker programmeringskoden med Kodekraft!

Så langt har over 1300 elever i 10. klasse lært å programmere gjennom læringstilbudet Kodekraft på VilVite. Noe for dine elever?

Lager sitt eget spill
I læringstilbudet Kodekraft er målet at elevene i løpet av halvannen time skal være godt i gang med å kode sitt helt eget spill. Spillet programmeres ved hjelp av blokkprogrammering i MakeCode Arcade, og elevene arbeider praktisk med sentrale programmeringselementer som løkker, variabler, funksjoner og vilkår. Med temaet energi som ramme, utvikler spillene seg med utfordringer knyttet til fornybar og ikke-fornybare energikilder. Undervisningen i Kodekraft foregår ved at en formidler fra VilVite er til stede i klasserommet via skjermen. Formidleren leder klassen i sanntid, introduserer oppdragene, og hjelper om noen står fast.  

Knekker programmeringskoden
Formidler ved VilVite Anders Holm forteller at mange av elevene som er med på undervisningen er helt uten programmeringserfaring: «Programmering virker kanskje litt mystisk for mange, men på et tidspunkt knekker de programmeringskoden, og synes det er kjempegøy!» Anders forteller at Kodekraft ikke bare er for nybegynnerne, men opplegget gir også de som kan litt programmering fra før, muligheten til å briljere. «Sånn får vi med hele klassen», smiler Anders. 

«Det var litt vanskelig å forstå i begynnelsen, men etter hvert da jeg kom litt i gang ble det enklere Jeg synes det var gøy. Jeg har jobbet litt med programmering på barneskolen, men det er en stund siden»,oppsummerer en elev.


Unikt undervisngopplegg
Kodekraft er et nasjonalt prosjekt ledet av ti regionale vitensentre – med Geir Endregard, direktør ved vitensenteret Inspiria, som prosjektleder. Geir beskriver Kodekraft som et unikt, tverrfaglig og innovativt undervisningsopplegg, med en sterk kobling til de nye og eksisterende læreplanene for 10. trinn. «Formidleren kan ta med seg sin kompetanse til en hvilken som helst skole – on-line. Elevene får arbeide praktisk med programmering, trene seg i algoritmisk tenking, og samtidig få dypere innsikt i utfordringene og mulighetene som finnes i energibransjen. Selv om elevene i årets 10. trinn ikke følger Fagfornyelsen, dekker programmet kompetansemål både i naturfag og kunst og håndverk. Kodekraft er derfor høyaktuelt for både dagens og morgendagens 10. klassinger!» 

Kodekraft – et samarbeidsprosjekt
Kodekraft er et samarbeidsprosjekt som leveres av vitensentrene i samarbeid med Equinor Morgendagens Helter. Hvorfor? Jo, fordi morgendagens helter trenger nettopp kjennskap og erfaring med programmering og koding. Kodekraft skal sikre at elevene i 10. trinn har fått en grunnleggende programmeringsforståelse. VilVite tilbyr nå Kodekraft til alle 10. klasser i Vestland fylke, og deler av Møre og Romsdal.

Vil du at din klasse skal få lære programmering med oss og Kodekraft?
Les mer om Kodekraft, og bestill her.

Ønsker du å lese mer om det nasjonale prosjektet, kan du besøke Kodekraft sine egne sider

 

Formidler Anders Holm fra kontoret, mens han leder en klasse gjennom læringsprogrammet Kodekraft.

Kodekraft, for 10. trinn.

Elever følger med og programmerer sitt eget spill. Følg oss: