Kompetanseheving for lærere

Kreativitet, programmering og fagfornyelsen i skolen er noen tema for VilVites lærerkurs og lærerekonferanse i vår. Se våre tilbud til lærere!  

En fellesnevner for alle kurs og tilbud til lærere, er at de er praktisk rettet og i tråd med lærerplanen.

  •  13. februar. Plast, bruk og kast - inspirasjonskurs for barnehageansatte i Bergen. Les mer.
  •  18. februar. Lærerkurs med Ed Sobey - ekspert på barns skapertrangTema: kreativitesbasert læring. Les mer og meld deg på
  •  11. mars. Lærerkonferanse om programmering og skaperveksted i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret. Les mer og meld deg på


Følg oss: