Kreative Skaperhagen

Bli med i Skaperhagen – årets store nyhet – hvor utforsking, kreativitet og skaperglede er nøkler til læring og mestring. 

I Skaperhagen vil elevene få i oppdrag å løse ulike utfordringer. Hver utfordring kan ha mange løsninger. Det sentrale er at alle bruker kreativiteten sin og tenker ut tekniske, mekaniske eller elektriske løsninger, som de setter sammen med utgangspunkt i det store utvalget av materiell og verktøy som de får tilgang på. 

Tilbud og bestilling
I høst tilbyr vi læringsprogram i Skaperhagen til elever i grunnskolen fra 3.-.10. trinn. Vi tilbyr oppdrag i Skaperhagen på tirsdager og fredager. Vi har plass til 32 elever per bestilling. Finn ditt trinn og les mer her eller gå rett til bestilling her. Ønsker du å bestille Skaperhagen til hele trinnet hjelper vi deg gjerne. Til orientering kan ta i mot ca 60 elever på samme tidspunkt i Skaperhagen og nærmere 200 elever per dag. Trenger du hjelp, send e-post til bestilling@vilvite.no. E-posten din må inneholde trinn, antall, dato og ønsket ankomst på VilVite.

Hva er Skaperhagen?
Skaperhagen er en verkstedsarena hvor elevene får kreative oppdrag. Når eleven har laget sin løsning, skal den testes, justeres og testes på ny. Eksempel på oppdrag kan være å lage en kjedereaksjon, beskytte en gjenstand som faller eller å koble elektriske kretser for å få lys. Her er fem hus med ulike kreative oppdrag, arbeidsbord og tilhørende teststasjoner. I Skaperhagen finnes ikke dårlige ideer – her er det prøving og feiling som gjelder – og å lære av dette og oppleve mestring. Elevene arbeider i team, og vil nok oppdage at det er mye å lære av å samarbeide med andre. Dette er en arena for å tenke, eksperimentere, og fremfor alt, å ha det gøy!

Behov for ny kompetanse
– Skaperhagen er VilVite sitt svar på samfunnets og skolens behov for økt kompetanse i å utforske og skape, sier adm. dir. Svein Anders Dahl. Han referer til NOU 2015:8 om Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser, som sier:
 
«For å kunne bidra til nytenkning, innovasjon og omstilling i arbeidslivet, og for å håndtere fremtidige samfunnsutfordringer, mener utvalget at skolen må legge til rette for at elevene utvikler evne til å utforske, se nye muligheter og utvikle nye løsninger. Å ha kompetanse som gjør at man kan skape noe, alene eller sammen med andre, er viktig for den enkelte, både i skolen, i arbeidslivet og på andre arenaer. Kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning er sentrale kompetanser i mange fag.»  

I tillegg til å svare på behovet som her er beskrevet, møter Skaperhagen flere av kompetanseområdene som er anbefalt som grunnlag for fornyelse av skolens innhold: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, og kompetanse i å utforske og skape (som omtalt ovenfor). Les mer her.

Løsning: Et nytt konsept
Idé og konsept til Skaperhagen er hentet fra Montreal Science Centre. Konseptet er inspirert av den populære «Tinkering-bevegelsen», som har en stadig økende tilstedeværelse i amerikanske og kanadiske vitensentre.

Dette utstilling-verksted-konseptet er enkelt: barn og voksne får bruke sin kreativitet og oppfinnsomhet til å løse utfordringer gjennom å sette sammen ulike materialer ved bruk av forskjellig verktøy. Alt du trenger er der i verkstedet pluss din egen fantasi.

Målet med aktiviteten er å oppmuntre små og store til å observere og tenke på nye måter – for å se nye muligheter og se utover sine umiddelbare ideer. Her er det ikke noe som heter ‘feil’. Oppdragene er designet for å være annerledes og underholdende, og for å bringe folk sammen.

Hva er ‘tinkering’?
Ordet har britisk opprinnelse og ble først brukt på 1300-tallet for å beskrive blikkenslagere som reiste rundt for å reparere husholdningsartikler. Men slik det er brukt i denne sammenhengen, er det mer en tilnærmingsmåte enn et yrke. Det er utforsking av fenomener, verktøy og materialer. Det er å tenke med hendene og å lære gjennom å gjøre. Det er å stoppe opp og reflektere rundt mekanikk og mysterier i hverdagslige ting omkring deg. Og det er morsomt, fullt av blindveier og overraskelser, frustrerende og handler om utforsking. 

Tinkering handler også om å lage noe, men det sentrale er prosessen og at ting blir til underveis. For når du jobber på denne måten, følger du ikke en bruksanvisning som gir et konkret sluttresultat. I stedet funderer du på hvordan noe kan fungere, og utforsker det på dine egne premisser. Du prøver og feiler og ender kanskje med å overraske deg selv. Wow!

10-års gave
Dette er VilVites 10-års gave til våre gjester. Vi kan presentere Skaperhagen takket være samarbeidet med vår hovedsponsor Statoil Morgendagens Helter, og gaver fra Stiftelsen Neptun Bergen og Fana Sparebank.

-Skaperhagen skal gi unge gode lærings- og mestringsopplevelser innenfor forskning, realfag og teknologi. Ved å stimulere en interesse allerede i tidlig alder, sikrer vi morgendagens ingeniører og forskere, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter.

 Følg oss: