Kurs i undervisning for evnerike barn - på nett

Det er mange evnerike barn i Norge, så mange at det er svært sannsynlig at du som lærer hver dag har kontakt med barn som faller innenfor denne kategorien. 14. oktober tilbyr VilVite et kurs som hjelper deg å identifisere og tilrettelegge undervisningen for disse barna.

Hva handler dette kurset om?

I skolen har evnerike barn utfordringer med å få tatt ut potensialet sitt. De er til og med overrepresentert blant de som ikke fullfører videregående skole eller utdannelsen sin. Noen utvikler psykiske problemer og mange mistrives i skolehverdagen.

I kurset vil du lære om hvordan du lettere identifiserer disse barna og få kunnskap om hvordan undervisning og oppgaver kan justeres slik at også disse barna blir omfavnet av tilbudet i skolen. Kurset baserer seg på arbeidet til dyktige forskere som vier livet sitt til arbeid med denne elevgruppen. En av disse forskerne, Ella Idsøe, har et nært samarbeid med de fem talentsentrene i Norge.

Kursholder Kai Håkon Sunde jobber som pedagogisk leder i Talentsenteret i Bergen og vil i kurset fortelle om det som forskningen har funnet og erfaringer vi har gjort i Talentsenteret. Talentsenteret har som misjon å jobbe for de evnerike barna gjennom kursing av lærerne deres og gjennom pedagogiske opplegg hvor evnerike barn samles på VilVite gjennom året.
Les mer om Talentsenteret på VilVite.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset passer både for deg som er lærer for elever som deltar på Talentsenter i realfag, og for deg som ønsker å lære mer om hvordan man kan tilrettelegge undervisningen for elever med høyt læringspotensial i realfag.

Det er ikke noe krav til at du skal ha elever som deltar eller er aktuelle for å delta på Talentsenter i realfag. Selv om Talentsenteret er et tilbud for elever fra 7.trinn så er lærere på yngre klassetrinn også hjertelig velkommen til å delta.

Kursdato: 14. oktober
Tid: kl 14-16
Sted: På nett

BestillFølg oss: