Oppstartsprogram i august

Det sosiale i klassen er ofte i fokus de første ukene, og vi tilbyr Skolestart for 3.-10. trinn hvor elevene samarbeider i grupper om å løse en utfordring. Dette gir god mulighet til å bli kjent og jobbe kreativ med realfagene. Nytt i år er tilbudet Skolestart – EV3 Robotbattle som er et tilbud til elever fra 5.-10. trinn. 

Disse tilbudene har vi til skolestart:

Skolestart – Kjedereaksjon
Klarer vi å lage en sammenhengende kjedereaksjon? Elevene jobber i grupper og samarbeider om å bygge hver sin del av en kjedereaksjonen. Det er mye forskjellig utstyr tilgjengelig og vi lærer av å teste og prøve ut underveis.
Les mer og bestill for de ulike trinnene:
3.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn

Skolestart – Skaperhagen
Her bygger elever kompetanse for det 21. århundre gjennom å løse oppdrag med kreativitet, problemløsning og sin evne til kritisk vurdering av eget arbeid. Oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. 
Les mer og bestill for de ulike trinnene:
3.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn

Skolestart – Rørverk
Elevene jobber i små grupper og skal løse en utfordring ved å sette sammen plastrør med noen koblinger som både kan være skjøtepunkter, forgreininger og eller hengsler. Utfordringene tilpasses elevenes ferdigheter og vil være alt fra ulike byggverk til mekaniske innretninger.
Les mer og bestill for de ulike trinnene:
3.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn

NYHET Skolestart – EV3 Robotbattle
EGO Battle Royale! Klassen deles i lag, og får programmere og oppgradere fjernstyrte EV3-roboter. Robotene blir utlevert med ferdige programmer, så lagene kan selv velge hvilke funksjoner de ønsker å legge til. Til slutt utstyres robotene med nåler, og alle møtes i arenaen til ballong-sprekke-kamp. Tidligere erfaring med LEGO Mindstorms eller andre programmeringsverktøy er ikke nødvendig!
Les mer og bestill for de ulike trinnene:
5.-7. trinn
8.-10. trinnFølg oss: