Regional lærerkonferanse 11. mars

Sentralt i den nyte fagplanen er å jobbe tverrfaglig. Denne konferansen tar opp opp temaer som hvordan å koble matematikk og programmering med digital sløyd, og det å jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap. Konferansen er i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret.

VilVite en regional konferanse om programmering og skaperverksted. Den teknologiske skolesekken og Skaperskolen er to store nasjonale satsninger i skolen fra hhv Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret. Prosjektene danner grunnlag for konferansen og gir deg verktøy å ta med tilbake til klasserommet. 

Målet med konferansen er å gi deg økt forståelse for programmering og hvordan du kan lage en skaperkultur i klassen. 

Les om konferansen og meld deg på.
Frist for påmelding 7. mars.

Velkommen mandag 11 mars!

Konferansen er for lærere på 5.-10. trinn. Er konferansen aktuell for deg?
Anna er VilVites skoleansvarlig. Hun anbefaler konferansen (video, 75 sek)Følg oss: