Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Proteinsyntesen er en sentral prosess i alle levende organismer. Vi inviterer elevene til klasserommet som i dette programmet skal være en celle med cellekjerne og ribosomer. Klassen deles inn i grupper, og hver gruppe utfører proteinsyntesen i riktige steg og på rett plass i cellen.

“Proteinsyntesen” er utviklet, tilrettelagt og produsert for VilVite av Cathrine Børufsen Solberg og Kai Håkon Sunde, begge formidlere ved VilVite. Cathrine jobber også som lærer ved Amalie Skram videregående skole, mens Kai er en av VilVites kreative oppfinnere. 

Les og bestill læringsprogrammet “Proteinsyntesen”.Følg oss: