Skaperhagen gir kompetanse for 21. århundre

Elevene bryner seg på åpne oppdrag som de skal løse gjennom sin kreativitet, problemløsning og evne til kritisk vurdering av eget arbeid. Oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Dette gir kompetanse for det 21. århundre.

Oppdragene i Skaperhagen passer godt i hele skoleåret. Dette er en sosial aktivitet som krever samarbeid og gir mestring på åpne oppgaver. 

Læringsprogrammet er tilpasset for alle fra 2. trinn til og med vgs.
Les om Skaperhagen: 2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og vgs

Arbeidet er i tråd med kvalitetsutviklingen i bergensskolen og Ludvigsen-utvalgets anbefalinger om å styrke elevenes kompetanse i å utforske og skape, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta.Følg oss: