Spenningsekspedisjonen - ledige plasser til våren

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt, men nå har vi ledige plasser til våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Spenningsekspedisjonen er vårt mest omfattende læringstilbud og er et samarbeid med BKK. Klasser kan delta kl. 09.00 og 11.20 tirsdag – onsdag – torsdag – eller fredag. 

Læreres uttalelser om Spenningsekspedisjonen: 
- Faglig undervisning som var inspirerende, humoristisk, konkurransepreget - dette engasjerte elevene. 
- Emnet er relevant for læringsmåla dei skal igjennom, og på denne måten vart det svært visuelt og praktisk retta.  

OBS: Legg merke til endringer i transport, klokkeslett og opplegg på VilVite. Blant annet har klassen nå mulighet til å være lenger på VilVite enn tidligere. For spørsmål send mail til bestilling@vilvite.no.

Les om BKK-Spenningsekspedisjonen eller gå direkte til bestilling.

 

 

Elevene lærer om vindkraft og andre fornybare energikilder.  

 

Elevene gjør ulike praktiske oppgaver for å skape engasjement og kunnskap om elsikkerhet og kraft.

Spenningsekspedisjonen er VilVites mest omfattende læringstilbud. Programmet er utviklet for 9. og 10. trinn.Følg oss: