Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Spenningsekspedisjonen er vårt mest omfattende læringstilbud og skjer i samarbeid med BKK. Klasser kan delta kl. 09.00 og 11.20 tirsdag – onsdag – torsdag – eller fredag. 

Læreres uttalelser om Spenningsekspedisjonen: 
- Faglig undervisning som var inspirerende, humoristisk, konkurransepreget - dette engasjerte elevene. 
- Emnet er relevant for læringsmåla dei skal igjennom, og på denne måten vart det svært visuelt og praktisk retta.  

OBS: Tider for program og opplegg for transport er endret fra høsten 2018. Dette innebærer også at klassen kan være lenger på VilVite. 

Du kan nå bestille for høsten, vårens program publiseres innen 10. november.

Les om Spenningsekspedisjonen eller gå direkte til bestilling.

 

Elevene lærer om vindkraft og andre fornybare energikilder.  

 

Elevene gjør ulike praktiske oppgaver for å skape engasjement og kunnskap om elsikkerhet og kraft.

Spenningsekspedisjonen er VilVites mest omfattende læringstilbud. Programmet er utviklet for 9. og 10. trinn.Følg oss: