Vil du vite hva et virus er?

Mange sitter på hjemmekontor, vi får ikke treffe alle vi vil, og vi savner å gi hverandre en god klem. Den lille mikroorganismen som har spredd seg i samfunnet, har nesten fullstendig tatt over livene våre. Så hva er egentlig virus? Og hvordan gjør de oss syke?

Virus er over alt


Virus finnes over alt på jorden: fra de store havdypene og dypt nedi jorden, til inni både planter, dyr og mennesker. Det finnes også egne virus som infiserer bakterier. Faktisk er det så mange virus at de er regnet for å være de mest tallrike organismene av alle på jorden.    

Hva er et virus?


Et virus er egentlig bare et skall av proteiner med arvestoff inni. Arvestoffet som ligger beskyttet inne i proteinskallet, kan være enten DNA eller RNA. Virus kan ikke kopiere seg selv uten hjelp fra celler. Derfor kaprer virus kopieringsmekanismen til cellen for å kopiere virus-arvestoff.

Lever virus?


Hva vil det egentlig si at noe lever? Mennesker, planter og bakterier har celler som forbruker energi for å vokse og eksistere. Celler kan også kopiere eget arvestoff for å lage avkom. Siden virus ikke forbruker energi, og ikke kan kopiere seg selv uten hjelp fra en celle, vil mange si at virus ikke lever (selv om det høres veldig rart ut!).

Hvordan gjør virus oss syke?


Virus er mest kjent for at det kan skape sykdommer hos oss mennesker. Har du noen gang hatt influensa eller fått spysyke? Virus kan også forårsake alvorlige sykdommer, som meslinger eller ebola.

Når viruset legger beslag på cellemaskineriet, virker ikke cellen som normalt lenger. Cellen er omgjort til en virusfabrikk, blir proppfull av virus og sprekker til slutt. Men kroppen gir seg ikke uten kamp. Det som hjelper oss å bli friske igjen, er immunforsvaret! I immunforsvaret jobber det celler som kan gjenkjenne virus-infiserte celler og drepe dem. Men immunforsvaret trenger tid til å mobilisere troppene av immunceller. Dermed hender det at viruset får drept så pass mange celler at vi blir syke. Andre ganger er immunforsvaret godt forberedt – for eksempel når du er vaksinert – da kan vi risikere at vi slett ikke legger merke til kampen som foregår mellom viruset og immuncellene før det hele er over, uten så mye som et lite host.

Vil du vite mer om hvordan viruset kommer seg inn i cellen? Det forteller viruseksperten Henriette om her.

Hvordan stoppe virus?


Det beste er om vi kan unngå å få virus og dermed sykdom, inn i kroppen. Derfor må vi holde oss borte fra andre mennesker som er syke, og passe på å vaske hendene godt, eller bruke sprit. Vil du vite mer om hvorfor det hjelper å vaske hender og bruke sprit? Det forteller viruseksperten Henriette om her.

Nå gjelder det å holde ut. Hvis vi alle er flinke til å overholde smittevernreglene, kan vi snart dele ut så mange klemmer som vi bare ønsker! Følg oss: