Skole og barnehage

Immanuel Firkant (førskoleprogram)

L

Immanuel Firkant bor på et loft på Bryggen, men i dag besøker han VilVite. Immanuel er en samler, og hjemme på loftet sitt har han sortert alle samlingene sine. Barna blir kjent med matematiske begreper når de skal finne ut hvor Immanuel bor, ser etter former i samlingene hans eller sorterer innholdet i samlingene etter egne kriterier.

Fag / fagområde: Antall, rom og form
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: 16
Varighet: 45 min
Trinn: Barnehage

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål 
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.

Forberedelser
Viktig informasjon til barnehagelærer: lærerveiledning til barnehagelærere (pdf) . 
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid til bruk i barnehagen.

Viktig info
Læringsprogrammet Immanuel Firkant er et tilbud for førskolebarn.
Flere grupper kan bestille på samme programtid.

Læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med fagavdeling skole og barnehage, seksjon barnehage i Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 30.03.2017

Hånddukken Immanuel Firkant samler på mye rart og barna får organisere tingene etter egne kriterier.
Læringsprogrammet skjer i tett dialog med førskolebarna.

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: