Skole og barnehage

Laksen Maks og Mia Makrell (førskoleprogram)

L

Gjennom skyggeteater, lek og sang blir barna kjent med Laksen Maks og Mia Makrell. Vi reflekterer rundt forurensning og hvordan oljesøl kan påvirke dyr som lever i havet. Barna får utforske vannets egenskaper og arbeide med kjemiutstyr som petriskål, pipette og reagensrør. Sammen vil vi undersøke og snakke om volum, mål og massetetthet.

Fag / fagområde: Natur, miljø og teknologi
Periode: Vinter
Ukedager: tirsdag + onsdag
Antall: 16
Varighet: 45 min
Målgruppe: Barnehage

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 
- Legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Forberedelser
Viktig informasjon til barnehageansatte: Lærerveiledning (pdf) 
Anbefalt for- og etterarbeid: For- og etterarbeid til bruk i barnehagen (pdf)
HØR sangen til "Rent vann" (lydfil)

Viktig info
Læringsprogrammet Laksen Maks og Mia Makrell er et tilbud for førskolebarn.
Flere grupper kan bestille på samme programtid.

Læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med fagavdeling skole og barnehage, seksjon barnehage i Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 30.03.2017

På Vilmers laboratorium får barna på seg labfrakker og skal løse et kjemisk problem.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: