Skole og barnehage

Laksen Maks og Mia Makrell (førskoleprogram)

L

Gjennom skyggeteater, lek og sang blir barna kjent med Laksen Maks og Mia Makrell. Vi reflekterer rundt forurensning og hvordan oljesøl kan påvirke dyr som lever i havet. Barna får utforske vannets egenskaper og arbeide med kjemiutstyr som petriskål, pipette og reagensrør. Sammen vil vi undersøke og snakke om volum, mål og massetetthet.

Fag / fagområde: Natur, miljø og teknologi
Ukedager: tirsdag + onsdag
Antall: 16
Varighet: 45 min
Trinn: Barnehage

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 
- Legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Forberedelser
Viktig informasjon til barnehageansatte: lærerveiledning til barnehagelærere (pdf) . 
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid til bruk i barnehagen (pdf).
HØR sangen til "Rent vann" (lydfil).

Viktig info
Læringsprogrammet Laksen Maks og Mia Makrell er et tilbud for førskolebarn.
Flere grupper kan bestille på samme programtid.

Læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med fagavdeling skole og barnehage, seksjon barnehage i Bergen kommune.

Bestill

Lagt ut: 30.03.2017

På Vilmers laboratorium får barna på seg labfrakker og skal løse et kjemisk problem.

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: