super:bit

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet koordinerer Vitensenterforeningen en del av satsingen i Den teknologiske skolesekken. Målet er å styrke programmeringskompetansen i skolen. I den forbindelse tilbyr VilVite nå super:bit – lærerkurs og skoleprogram for elever på 6. trinn.

I løpet av de neste to skoleårene skal ti regionale vitensentre besøke eller få besøk av alle skolene i Norge. Både private og offentlige skoler med 6. trinn får tilbud om å delta på super:bit. Først inviteres lærerne til super:bit-lærerkurs. Deretter får elevene delta på læringsprogram ved sitt regionale vitensenter for å lære grunnleggende ferdigheter i programmering. Resten av super:bit oppdragene utfører lærer selv med elevene. 

Super:satsing på programmering med micro:bit for barn i hele Norge

NRK går sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et felles prosjekt for å lære barn og unge programmering, i skolen og i kodeklubber på fritida. Den nye satsingen kalles super:bit!

De neste tre årene skal de tre aktørene jobbe hardt for å gi barn og unge programmeringsopplæring, utfordringer, teknologiforståelse og mye moro med den lille datamaskinen micro:bit. Med aktiv bruk av NRK Super sine flater, de 10 regionale vitensentrene og Lær Kidsa Koding sine over 170 kodeklubber, vil det blir skapt mange aktiviteter for barn over hele landet.

- Lær Kidsa Koding har i flere år jobbet med å bringe micro:bit til barn over hele landet og videreføre arven fra BBC, sier initiativtaker til Lær Kidsa Koding og direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse. - Sammen med vitensentrene og NRK skal vi nå barn på NRKs flater, skolen og fritiden. Barn har det gøy sammen og lærer mye av å programmere med micro:bit. I dag er både en merkedag og starten på en prosess med stor verdi for skolene, samfunnet og ikke minst de barna som får være med, fortsetter Waterhouse.

- Dette kunne vi ikke si nei til, sier prosjektleder i NRK Gisle Halvorsen. Prosjektet går rett inn i allmennkringkasteroppdraget. Både Danmarks Radio, BBC og RUV (Island) har hatt stor suksess med noe lignende. Her i Norge er forutsetningen enda bedre med store nasjonale prosjekter som sikrer at alle skoler nås og får nødvendig utstyr. Da kan vi bidra med godt innhold på eventer og i våre kanaler for virkelig å nå ut til målgruppa.

- Dette vil kunne skape engasjement landet rundt, sier Geir Endregard, direktør på vitensenteret INSPIRIA og ansvarlig for prosjektet på vegne av landets regionale vitensentre. – Vi skal synliggjøre verdien av programmering og la barn og unge bruke micro:bit og mye annet utstyr, etter suksess i blant annet England og Danmark. Prosjektet vil styrke koblingen mellom flere læringsarenaer på både skole og fritid. Denne unike koblingen mellom formell og uformell læring har vi stor tro på, understreker han.

Les mer om den nasjonale satsingen Den teknologiske skolesekken.
Les mer om micro:bit.

super:bit for skole

Klikk her for å lese informasjonsbrev sendt til skoler i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland.

Lærerkurs

Lærerkurset er for alle lærere på mellomtrinnet som ønsker å øke kompetansen innen programmering og algoritmisk tenking. Lærer får innføring i programmering og algoritmisk tenking, innblikk i hvordan bruke micro:bit som et verktøy i undervisningen, og oversikt over for- og etterarbeid som lærer kan gjøre med elever på 6. trinn. 

Lærere som deltar på super:bit-kurs, vil få et gratis klassesett til sin skole for å kunne utføre super:bit-oppdrag med sine elever, takket være Sparebankstiftelsen DNB som støtter vitensentrene og Lær Kidsa Koding med midler til utstyr. 

For mer informasjon og påmelding, se her.

Skoleprogram

VilVites formidlere vil holde super:bit-skoleprogram til elever på 6. trinn sammen med lærer som har deltatt på super:bit-kurs. Elevene løser problemer og bruker nøkkelbegreper og arbeidsmåter fra den algoritmiske tenkeren. Verktøyet vi bruker for å løse oppdrag i en smartby er den lille datamaskinen micro:bit. Vi ønsker aktive lærere og elever som bruker kroppen og sansene for å lære. Oppdragene legger opp til å teste, prøve og mestre sammen.

10 regionale vitensentre er sammen om prosjektet

Det er 10 regionale vitensentre i Norge. Disse 10 har samlet fått i oppdrag fra regjeringen å gjennomføre et undervisningsopplegg for å øke programmeringsforståelsen på 6. trinn, som del av den teknologiske skolesekken. Opplegget skal nå over 100.000 barn de neste tre årene. Prosjektet ledes av vitensenteret INSPIRIA.  Les mer om de regionale vitensentrene. 
 

super:bit er mer enn bare et tilbud til skole

super:bit-prosjektet består av aktiviteter på vitensentrene, på kodeklubber og innhold på NRKs flater. På toppen av alt arbeidet med programmering for barn gjennom året, blir det to intense uker i slutten av november hvert år med mange aktiviteter og mye innhold på NRK Super. Dette kobles også til Kodetimen som Lær Kidsa Koding arrangerer sammen med lærere og elever over hele landet første uka i desember hvert år.

Vi planlegger også to super:bit-uker i mai med en del ekstra aktiviteter særlig mot elever og lærere. Vitensentrene og kodeklubbene landet rundt er viktige fysiske arenaer og møteplasser for dette. Det blir tilbud for elever, lærere og familier på ukedager, kvelder og i helger.

- Det ligger mye arbeid bak at programmering kommer inn i de nye læreplanene. Norske elever ville ikke fått det tilbudet de skal få om grunnleggende programmering og programmering i fagene, uten arbeidet Lær Kidsa Koding har gjort, men det gjenstår fremdeles mye for å sikre at det skjer. Satsingen vi gjør med micro:bit til 6.-klassinger og kodeklubber og super:bit vil være et viktig bidrag til dette, sier Waterhouse.

Les om Lær Kidsa Koding

super:bit hviler på to nye prosjekter og mye frivillig arbeid

Gjennom Kunnskapsdepartementets teknologiske skolesekk har vitensentrene fått i oppdrag å gi kurs og opplæring til lærere og elever på 6. trinn ved alle skoler i landet (ca. 2400). Hensikten er å skape grunnleggende programmeringsforståelse hos kommende generasjoner i norsk skole i tråd med nye læreplaner. I disse elevøvelsene og lærerkursene er micro:bit og en kjørende robot sentralt.  Samlet bevilgning til dette er 50 millioner.

Vitensentrene og Lær Kidsa Koding har i tillegg fått ca. 20 millioner til micro:bit, tilhørende utstyr, oversetting og utvikling av oppgaver og annet materiell, som skal deles ut til skolene som har deltatt på kurs og alle kodeklubbene i Lær Kidsa Koding (ca. 170 stk). Gaven på ca. 20 millioner er gitt av Sparebankstiftelsen DNB.

- Det finnes mange gode lokale prosjekter som vil bidra til å styrke kompetansen i skolen når programmering skal inngå i de nye lærerplanene fra 2020, fremhever Endregard. - Det som trengs er koordinerte nasjonale prosjekt som gir alle barna samme kvalitetssikrede tilbud på tvers av kjønn, geografi, sosial bakgrunn, teknologisk kompetanse og kommuneøkonomi.Kontaktpersoner
Kontaktpersoner for gjennomføring for prosjektet i VilVites region er Anne Mæland og Anders Holm.  Trenger du mer informasjon? Ta kontakt på epost dts@vilvite.no

 

Følg oss: