Årets Nysgjerrigper

Lur på noe, forsk på det, skriv om det og konkluder. Dette er metoden i elevkonkurransen Nysgjerrigper. Konkurransen arrangeres hvert år for elever på 1.-7. trinn. Flere vinnere kåres og alle deltakere får brev fra juryen.

Målet med Årets Nysgjerrigper er at elevene får jobbe som ekte forskere. Hvis det er noe som du som elev lurer på, kan du prøve å finne ut av det ved å eksperimentere og forske deg fram. Etter å ha forsket, skriver du en rapport om det du har funnet ut, og sender den til Nysgjerrigper.  Dette er en konkurranse som det kåres mange vinnere i.  En gullvinner i hver kategori/klasse og fire sølvvinnere. Å finne ut av det du lurer på – er gøy og lærerikt! 

Stikkord for konkurransen

Ha et spørsmål, noe som du vil finne ut av + samarbeid med en eller flere + forsk + se, skriv og presenter resultatene → send inn rapporten. Lykke til :-)

Viktige tidspunkt i mars og mai

 • 15. mars 2021: Innleveringsfrist. Lever rapporten på Nysgjerrrigpermetoden.  
 • 18. mars 2021. Alle deltakere får i løpet av dagen en bekreftelse på mottatt rapport. 
 • Mars 2021: Lokalt jurymøte for Vestlandet. I slutten av mars er det jurymøter over hele landet. Her velger de hvilke lag/rapporter som går videre til den nasjonale finalen.
 • April 2021: Nasjonalt jurymøte.
 • Mai 2021: Kåring av vinnere!
   

Nysgjerrig? 

Kanskje du også lurer på noe og ønsker å finne svaret? Da kan du snakke med læreren din og ta opp spørsmålet i klassen. Kanskje dere i fellesskap kan forske dere frem og fortelle andre om oppdagelsene, så levere en forskningsrapport til ”Årets Nysgjerrigper”?

Les om Årets Nysgjerrigper

Hvem, hva, hvor for Nysgjerrigper 

 1. Konkurransen er for elever på 1.-7. trinn.

 2. Dere må være en gruppe på to eller flere.
 3. Dere kan forske på hva dere vil, men dere skal forske selv og bruke Nysgjerrigpermetoden eller en annen forskningsmetode.
 4. Dere skal levere en skriftlig rapport. I rapporten skal det stå hvordan dere har forsket og hva dere har funnet ut.
 5. Dere må levere prosjektet på nysgjerrigpermetoden.no
 6. Rapporten skal sendes inn senest 15. mars.

   

VilVite anbefaler konkurransen Årets Nysgjerrigper

Det viktigste verktøyet i konkurransen er litt tid, kreative og nysgjerrige elever og en lærer som samkjører prosjektet opp mot innleveringsfristen.  Når VilVite får forskningsrapportene, blir vi rørt og imponert over innsatsen som gjøres i klasserommene. Vi får også brev fra lærere som forteller om den postive effekten konkurransen har på gruppen/klassen. Vi anbefaler Nysgjerriper av mange grunner (se under).

Hvordan virker konkurransen Nysgjerriper på elevene (hentet fra lærerbrev):

 • forsterker samholdet i klassen.
 • elever som hadde vist liten interesse i timene, fikk stor motivasjon ved å delta.
 • økt mestringsfølelse hos alle som deltar.
 • at det er positivt at elevene kan bestemme hva problemstillingen skal være. Da kan de forske på akkurat hva de vil!
 • lærer å jobbe i prosjekt.
 • og mye mer. 

Lurer du på noe, kontakt oss gjerne. Send en epost til VilVites kontaktperson for Nysgjerrigper (Sabine Haake, sh@vilvite.no).

Til orientering holder VilVite kurs i Nysgjerrigper-metoden

Følg oss: