Årets Nysgjerrigper

Hvert år arrangeres konkurransen ”Årets Nysgjerrigper” for elever på 1.-7. trinn. 

Målet med Årets Nysgjerrigper er å arbeide som en ekte forsker. Dersom det er noe du lurer på, kan du forsøke å finne ut av det ved å eksperimentere deg fram. Etter å ha forsket, skriver du en rapport om det du har funnet ut, og sender den til Nysgjerrigper. Det kåres en gullvinner i hver av klassene og fire sølvvinnere til sammen. 

Endringer i konkurransen fra 2016

Nytt fra 2016 er påmelding, ny innleveringsfrist (15.mars), oppdragsforskning og endret premiering. Dere kan delta i oppdragklassen eller åpen klasse. 

Årets oppdrag for 2017 er "Grenser"


Priser Årets Nysgjerrigper 20165 .trinn ved Haukås skole i Bergen vant gull i temaklassen om mat i «Årets Nysgjerrigper 2016»  Foto: Øyvind Ganesh Eknes.

Gull i årets nysgjerrigper gikk til: 
Temaklasse om mat: 5.trinn ved Haukås skole for prosjektet "Hvorfor blir knekkebrød myke i matboksen?" 
Åpen klasse: 4.trinn ved Tokke skole for prosjektet "Kvifor lar kvitveisen seg farge blå, men ikkje raud og grøn?" 

Sølv i årets nysgjerrigper 2016 gikk til: 
1.trinn ved Ulsmåg skole, for prosjektet "Hva kan vi gjøre for at frukt og grønnsaker ikke skal bli ødelagt?" 
1.–7. klasse ved Tverlandet skole, for prosjektet "Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær?" 
Klasse 6A ved Mjølkeråen skole, for prosjektet "Hvorfor kaster vi så mye mat?"

Bronse til de øvrige finalistene, 13 prosjekter

Nysgjerrig?

Kanskje du også lurer på noe og ønsker å finne svaret? Da kan du snakke med læreren din og ta opp spørsmålet i klassen. Kanskje dere i fellesskap kan forske dere frem og fortelle andre om oppdagelsene, så levere en forskningsrapport til ”Årets Nysgjerrigper”?

Alle elever i barnskolen inviteres til å delta i denne forskningskonkurransen. 

Vite mer?

Kort presentasjon av konkurransen: Infohefte om konkurransen
Nysgjerrigper-metoden: Metoden
For mer informasjon, se www.nysgjerrigper.no eller ta kontakt med Kate hos Nysgjerrigper, e-post: kaf@forskningsradet.no

Følg oss: