Årets Nysgjerrigper

Hvert år arrangeres konkurransen ”Årets Nysgjerrigper” for elever på 1.-7. trinn. 

Målet med Årets Nysgjerrigper er å arbeide som en ekte forsker. Dersom det er noe du lurer på, kan du forsøke å finne ut av det ved å eksperimentere deg fram. Etter å ha forsket, skriver du en rapport om det du har funnet ut, og sender den til Nysgjerrigper. Det kåres en gullvinner i hver av klassene og fire sølvvinnere til sammen. 

Årets oppdrag for 2018 er Sjekk skolematen

Nysgjerrig? 

Kanskje du også lurer på noe og ønsker å finne svaret? Da kan du snakke med læreren din og ta opp spørsmålet i klassen. Kanskje dere i fellesskap kan forske dere frem og fortelle andre om oppdagelsene, så levere en forskningsrapport til ”Årets Nysgjerrigper”?

Alle elever i barnskolen inviteres til å delta i denne forskningskonkurransen. 

Les om Årets Nysgjerrigper

Viktige tidspunkt

  • 15. mars 2019: Frist for å levere inn rapport
  • Mai 2019: Kåring av vinnere 

Hvem, hva, hvor for Nysgjerrigper 

  1. Konkurransen er for elever på 1.-7. trinn.

  2. Dere må være en gruppe på to eller flere.
  3. Dere kan forske på hva dere vil, men dere skal forske selv og bruke Nysgjerrigpermetoden eller en annen forskningsmetode.
  4. Dere skal levere en skriftlig rapport. I rapporten skal det stå hvordan dere har forsket og hva dere har funnet ut.
  5. Dere må levere prosjektet på nysgjerrigpermetoden.no
  6. Rapporten skal sendes inn senest 15. mars 2019.

Bildet viser Eksingedalen skule som fikk sølv i Nysgjerrigper to år på rad i 2017-2018. 

Vite mer?

Nysgjerrigper-metoden: Metoden
For mer informasjon, se også www.nysgjerrigper.no eller ta kontakt med Kate hos Nysgjerrigper, e-post: kaf@forskningsradet.no

Følg oss: