Energikonkurransen

Målet med konkurransen er å gi elever økt kunnskap om energi- og klimautfordringer, kunnskap om lokale energiaktører og inspirere elevene til å satse på en utdanning innen energisektoren. 

Konkurransen ble arrangert for første gang i skoleåret 2014-2015, og igjen i 2015-2016 for vg1 elever i Hordaland..

 

Vite mer?

Spørsmål om praktisk gjennomføring av konkurransen: 
Vennligst kontakt Camilla Larsen, prosjektleder ved VilVite. 
E-post: cl(at)vilvite.no, tel.: 92 61 11 93.

Spørsmål om problemstilling/innhold:
Vennligst kontakt Arve Aksnes, rådgiver MN-fakultetet UiB. 
E-post: Arve.Aksnes(at)uib.no, tel.: 48 02 65 63.

Partnere 

Om energisamarbeidet i Hordaland: Science City Bergen er et samarbeid mellom energiaktører i regionen – for kunnskapsutvikling og verdiskapning innen energisektoren. Samarbeidet er organisert i fire prosjekter, hvor Energikonkurransen er et av dem. Les om prosjektene her (ekstern side).

Følg oss: