FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League (FLL) er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge. FLL Challenge er for aldersgruppen 10 til 16 år. Både skolelag og fritidslag kan delta. Deltakerne skal programmere og utstyre en legorobot for å utføre ulike oppdrag, og de skal forske på et tema for å presentere sin innovative løsning. Det er gøy, det er lærerikt og det inspirerer barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere.

FLL Challenge, regional finale, ble arrangert 7. november digitalt i år og alle lagene var representert i konkurransen gjennom hardt arbeid og videoinnleveringer. Se mer om hvordan det gikk eller få med deg hele websendingen her.
28. november står skandinavisk finale for tur for årets Champion.

Selv om FIRST® LEGO® League-sesongen 2020 ble annerledes, er FLL et fantastisk prosjekt å jobbe med i skolen og i små fritidsgrupper. Vi håper at vi kan arrangere som vanlig igjen med stor fest høsten i 2021 og gleder oss allerede. 

Hensikten med FIRST® LEGO® League er å øke interessen for teknologi og vitenskap og å stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Sentralt i konkurransen er samarbeid, mestring – og ha det moro underveis.

Hvert år er det nytt tema som lanseres om våren.

NAVNET PÅ ÅRETS OPPDRAG VAR “REPLAY” – Se videoen!


Påmeldingen for sesongen 2021 er ikke åpnet. Se hjernekraft.no.

Hva jobber lagene med? 

CHALLENGE-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og markedsføring og samarbeid:

  • I den innovative forskningsdelen skal lagene selv definere et problem, forske på problemstillingen
    og presentere en ny og innovativ løsning, evt. en forbedret løsning. 
  • I teknologidelen skal lagene designe og programmere en LEGO® MINDSTORMS robot
    til å løse oppdrag på robotbanen på finaledagen.
  • Kjerneverdier omkranser hele prosjektet og er gjennomgående i alle kategorier.
    Dette handler om hvordan laget jobber med oppdagelse, innovasjon, innvirkning, inkludering, lagarbeid og sørger for å ha det gøy!

 

HVA TRENGER DERE?
For å løse robotdelen av oppdraget, trenger dere pc, en LEGO® MINDSTORMS robot og challengesett. Dere kan bruke robotene LEGO® NXT, EV3 eller LEGO® Spike Prime og tilhørende utvidelsessett spesielt designet for FLL. Utstyr kan bestilles hos fspartner.no

Viktige datoer i 2020

Selve oppdraget slippes 12. september. 
VilVite tilbyr både gratis Kick Off for lagene og gratis veilederkurs ifm. lanseringen av oppdraget i september. (mer info kommer). 

OBS! Det kan bli endringer i gjennomføringen i år av smittevernhensyn. Turneringen vil bli gjennomført i henhold til hvilke retningslinjer myndighetene gir for forsamlinger i høst. 

15. april: Påmelding FLL åpner
April: Navn på årets oppdrag slippes! REPLAY!
Fra juni: Bestille Challengesett
12. september kl. 13.00:

Oppdraget slippes

September: Gratis Kick off for deltakere 13.9.
Veiledermøte 16.9.
1. oktober:

 Påmelding FLL stenger

31. oktober: Deadline for prosjektinnlevering
7. november: Regional turnering på BI Bergen
Slutten av november: Skandinavisk finale (m/forbehold)

I løpet av 8 uker skal lagene skape og ferdigstille sitt prosjekt. På veiledermøtet får man praktisk informasjon om oppdraget og den regionale turneringen, og dere får lag t-skjorter.
På Kick-off blir det ulike programmerings- og skaperaktiviteter, og annen moro for alle deltakerne.

Digitale ressurser høsten 2020

I år tilbyr vi en helt unik digital pakke. Webinar for nye veiledere og digitalt kurs i LEGO-programmering for lærere, digitalt kurs for hele klassen eller veiledning for enkelt lag er noen av tilbudene.
Se nærmere på tilbud til lærere: Lærerkurs
Se nærmere på tilbud til klasser/lag; 5.–7. trinn eller 8.-10. trinn

Ønsker du å snakke med en lærer om hvordan du kan bruke FLL? Eller har du tekniske spørsmål? Kontakt lærer og teknisk prosjektleder Arild Mundal – arild.mundal@bergen.kommune.no – 934 05 158 eller erfaringslærer Sascha Bussat – sascha@mindstormshackers.net – 908 68 078.
Andre spørsmål: prosjektleder Charlotte Tonheim, VilVite – ct@vilvite.no – 412 54 371.

Regional og skandinavisk finale 

Regionale finaler arrangeres i november. Da møtes lagene fra vår region til turnering her på VilVite. På samme dag arrangeres nærmere 50 regionale regionale turneringer i Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Vinnerne går videre til den skandinaviske finalen. Derfra går de beste lagene til verdensfinalen.

Om FLL 

FIRST Scandinavia står bak FLL i Skandinavia, her er FLL et samarbeid mellom organisasjonen FIRST Scandinavia, LEGO Company og Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens Helter.

VilVite er regional arrangør – i samarbeid med Equinor, Fana Sparebank, BI Bergen og Tekna Bergen. 

Les mer om FLL på FIRST® Scandinavia sine nettsider.  
Vi anbefaler også å lese veilederhefte og presentasjoner om FLL.

Foto:
Foto fra november 2018, BI i Bergen. Foto: Tor Farstad. 

Kjenn på stemningen fra regionsturneringen i Bergen – godt humør og masse energi!

Noe av det unike under turneringen for FLL, er den gode lagånden. Alle heier på hverandre.

Spenningen er til å ta og føle på… Er LEGO-roboten rett programmert, får den utført oppdraget og kommer den tilbake igjen?

Følg oss: