FIRST LEGO League

FIRST LEGO League (FLL) er en konkurranse for ungdom fra 10 til 16 år hvor elevene skal designe, bygge og programmere en legorobot til å utføre forskjellige oppdrag. Oppdragene er forskjellig hvert år. Konkurransen er tredelt med praktisk oppgave (robot), forskning og markeds-føring. Oppdragene løses ved å ta i bruk LEGO Mindstorm EV3.

Årets oppdrag for 2018 er klart

Oppdrag ”INTO ORBIT?

Hvorfor FIRST LEGO League (FLL)? 

Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Sentralt i konkurransen er samarbeid, mestring – og ha det moro underveis. Konkurransen har vært arrangert siden 2000.

Hva jobber lagene med? 

Prosjekt
Lagene skal definere og forsøke å finne en innovativ løsning.

Teknologi 
Lagene skal designe og programmere en LEGO MINDSTORMS Robot.

Markedsføring 
Lagene skal markedsføre laget og løsningen sin.

Kjerneverdier 
Omkranser hele prosjektet og er gjennomgående i alle kategorier.

Hver høst – et nytt FLL-oppdrag

Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdraget finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. 

  • FLL-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og markedsføring & samarbeid. 
  • I forskningsdelen skal lagene selv definere et problem. De skal forske på problemstillingen og presentere en ny og smart løsning, evt. en forbedret løsning. 
  • I teknologidelen skal lagene bygge robot og programmere denne til å løse oppdrag på robotbanen.
  • I markedsføringen skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om laget og prosjektet deres, samt vise at de har fokus på samarbeid.
     

Viktige datoer i 2018

Oppdraget er klart – bryt ut av jordens atmosfære og ”INTO ORBIT?!

1. februar   Påmelding åpner
15. september kl. 13.00 Oppdrag 2018 - INTO ORBIT
10. november Regionale turneringer
 2. desember Skandinavisk finale

I løpet av 8 uker skal lagene skape og ferdigstille sitt prosjekt. 1-2 uker etter oppdraget slippes, arrangerer de lokale prosjektlederne veiledermøter. Her får man praktisk informasjon om den lokale turneringen. 

Tips til kunnskap og inspirasjon – møt en romforsker på VilVite

Helgen 29.-30. september kl. 12-15 kommer forskere fra Birkelandsenteret for romforskning til VilVite. Her får du og gruppen din en unik anledning til å diskutere og vite mer om verdensrommet – og da spesielt om romvær.  For detaljer om hva som skjer på VilVite, se
Program  

Påmeldig 29.-30. sept

Meld på laget til FLL-turnering 

Meld på ditt lag via Hjernekraft.org sine sider. 
Påmelding til FLL-turnering (ekstern lenke). 

Husk å melde på laget ditt før 1. oktober. Da stenger påmeldingen.

Regional og skandinavisk finale 

Lørdag 10. november møtes lagene fra vår region til turnering på BI.  På samme dag skjer 40 regionale turneringer i Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Lagene konkurrerer om de beste løsningene. Vinnerne går videre til skandinaviske finalen 1. desember. Derfra går de beste lagene til verdensfinalen.

Sted for regional finale: Handelshøyskolen BI, Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen.

Om FLL 

Samarbeid mellom organisasjonen FIRST Scandinavia, LEGO Company og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter.

Konkurransen organiseres i Skandinavia av FIRST Scandinavia. 

Les mer om hva FLL er og gjør på FIRST LEGO Scandinavia sine nettsider.  
Vi anbefaler også å lese veilederhefte og presentasjoner om FLL.

Følg oss: