Skaperskolen

Skaperskolen finnes i hele landet og er et samarbeid mellom de regionale vitensentrene og Naturfagsenteret. Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. 

Hva er Skaperskolen?

Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene har etablert prosjektet Skaperskolen for å ta skaperkulturen ut i skolen og nå flere barn og unge. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og målet er å inspirere til skapende aktiviteter og gi støtte til lærere. 

Undervisningsopplegg
På skaperskolen.no legges det ut undervisningsopplegg du som lærer enkelt kan ta i bruk i klasserommet. Der får du også tips og råd til hvordan du kan bygge opp et skaperverksted på din skole og mer informasjon om Skaperskolen.? 

 

Regionale lærernettverk
Samarbeid mellom vitensentrene og pilotskoler i lokalmiljøene er en vesentlig del av prosjektet.  VilVite rekrutterte høsten 2019 lærere inn i et nettverk av skaperskolelærere. 

Lærerkurs
Lærere i nettverket deltar på lærerkurs og samlinger som vil gi en innføring?i?de didaktiske tankene bak prosjektet og kompetanse?i?ressurspakkene. Lærerne tester ut undervisningsoppleggene på egne elever og kommer med tilbakemeldinger.  

Skaperskolekonferanser 
I prosjektperioden gjennomfører VilVite åpne skaperskolekonferanser for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende. 

Skaperfestivaler
Vitensentrene arrangerer også skaperfestivaler. Dette er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og hjemmemekkere, barn og unge – kan vise frem hva de har?laget og bli inspirert. Det arrangeres skaperfestivaler på alle Vitensentrene i Norge. 
Se mer informasjon om skaperfestivaler her.

Spørsmål?
Kontakt formidler og prosjektleder Sabine Haake, sh@vilvite.no, dersom du lurer på noe om Skaperskolen. 

Skaperklubben
Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst for å engasjere de som fortsatt ikke vet at de liker det! På Skaperklubben blir man utfordret til å lage fantastiske eksperimenter og skapende prosjekter. Skaperklubben er en del av Skaperskolen.
Gå til YouTube-kanalen

Følg oss: