Ambassadører

VilVites ambassadører er lærere i grunn- og videregående skole som fungerer som bindeledd mellom vitensenteret og skolen. Oppgaven til ambassadøren er å formidle informasjon til skolens personale og komme med innspill til tilbudet ved VilVite. 

Du kan lese mer om ordningen nedenfor og hva vi tilbyr våre ambassadører.


Kontaktperson for ambassadører
Anna Trøite Sandven, undervisningskoordinator, e-post: ats(at)vilvite.no eller tlf.: 41 42 20 39.

Du kan gjøre en forskjell for dine elever!

Følg oss: