Ambassadører 

VilVites ambassadører er lærere i grunn- og videregående skole som fungerer som bindeledd mellom vitensenteret og skolen. Oppgaven til ambassadøren er å formidle informasjon til skolens personale og komme med innspill på tilbudet ved VilVite. 

Lyst til å være en VilVite-ambassadør ved din skole?
For å bidra til god kommunikasjon mellom VilVite og skolene, inviterer vi skolene til å oppnevne 1–2 ambassadører som blir skolenes kontaktledd mot VilVite. Ambassadørene inviteres til et inspirasjons- og nettverksmøte hvert halvår sammen med andre ambassadører. På samlingene jobber vi blant annet med å tilpasse VilVites tilbud til skolenes behov.

Fordeler for deg som lærer: 
 - Årskort til VilVite, som gir fri adgang innenfor åpningstidene alle dager. 
   Til orientering: Alle lærere har i jobbsammenheng gratis adgang til VilVite på ukedager.
 - Mulighet til å påvirke og utvikle VilVites læringstilbud for skoler. 
 - Faglig nettverk med andre lærere i regionen og med formidlere ved VilVite. 
 - Rabatt på lærerkurs. Benytt avtalekode AMBA1001.

Registrer deg som ambassadør eller oppdater kontaktinformasjonen din
Skriv ned kontaktinformasjonen om deg i dette skjemaet.

Ambassadørsamling 25. april: Forbruk, plast og teater
Vårens samling holdes den 25. April. Vi starter med lunsj i forkant av faglig foredrag og fordypning i utvalgte læringsprogrammer, før vi avslutter det hele med den musikalske, morsomme og spennende forestillingen Vilde Vite og plastmysteriet på Den Nasjonale Scene. 

De 50 første ambassadørene får gratis billett til DNS. Ta med din ambassadør-kollega og bli med å se om Vilde Vite løser mysteriet denne gangen også. Påmeldingen er bindende, og det er førstemann til møllen.

Program 
11.30: lunsj på VilVite.
12.00-15.30:

  • Bli kjent med 2 læringsprogram: Plast og Forbruksuke
  • Foredrag om forbruk 
  • Presentasjon av læringstilbud 2018-19

16.00:  Oppmøte på DNS for utdeling av billetter
16.30: Vilde Vite og plastmysteriet

Les mer om forestillingen Vilde Vite og plastmysteriet her. 

Vite mer om ambassadørordningen?
Ta kontakt med Anna Trøite Sandven per e-post: ats(at)vilvite.no eller tlf.: 41 42 20 39.

Følg oss: