Ambassadører 

VilVites ambassadører er lærere i grunn- og videregående skole som fungerer som bindeledd mellom vitensenteret og skolen. Oppgaven til ambassadøren er å formidle informasjon til skolens personale og komme med innspill på tilbudet ved VilVite. 

Neste samling er onsdag 19. april. Lyst til å være med? Her kan du lese om ambassadørordningen og om samlingen. 

Lyst til å være en VilVite-ambassadør ved din skole?
For å sikre en god kommunikasjon mellom VilVite og skolene, inviterer vi skolene til å oppnevne 1–2 ambassadører som blir skolenes kontaktledd mot VilVite. Ambassadørene inviteres til et inspirasjons- og nettverksmøte hvert halvår sammen med andre ambassadører. På samlingene jobber vi blant annet med å tilpasse VilVites tilbud til skolenes behov.

Fordeler for deg som lærer: 
 - Årskort til VilVite, som gir fri adgang innenfor åpningstidene alle dager. 
   Til orientering: Alle lærere har i jobbsammenheng gratis adgang til VilVite på ukedager.
 - Mulighet til å påvirke og utvikle VilVites læringstilbud for skoler. 
 - Faglig nettverk med andre lærere i regionen og med formidlere ved VilVite. 

Registrer deg som ambassadør eller oppdater kontaktinformasjonen din
Skriv ned kontaktinformasjonen om deg i dette skjemaet.

Ambassadørsamling 
Neste samling er 19. april 2017, les om samlingen og meld deg på. 

Vite mer om ambassadørordningen?
Ta kontakt med Ida Marie Bøe (undervisningskoordinator) per e-post: imb(at)vilvite.no eller tlf.: 91 79 74 01.

Følg oss: