Ambassadører 

VilVites ambassadører er lærere i grunn- og videregående skole som fungerer som bindeledd mellom vitensenteret og skolen. Oppgaven til ambassadøren er å formidle informasjon til skolens personale og komme med innspill på tilbudet ved VilVite. 

Lyst til å være en VilVite-ambassadør ved din skole?
For å sikre en god kommunikasjon mellom VilVite og skolene, inviterer vi skolene til å oppnevne 1–2 ambassadører som blir skolenes kontaktledd mot VilVite. Ambassadørene inviteres til et inspirasjons- og nettverksmøte hvert halvår sammen med andre ambassadører. På samlingene jobber vi blant annet med å tilpasse VilVites tilbud til skolenes behov.

Fordeler for deg som lærer: 
 - Årskort til VilVite, som gir fri adgang innenfor åpningstidene alle dager. 
   Til orientering: Alle lærere har i jobbsammenheng gratis adgang til VilVite på ukedager.
 - Mulighet til å påvirke og utvikle VilVites læringstilbud for skoler. 
 - Faglig nettverk med andre lærere i regionen og med formidlere ved VilVite. 

Registrer deg som ambassadør
Ønsker du å bli ambassadør eller oppdatere info, klikk her.

Ambassadørsamlingene i 2016 
I februar og oktober holdt vi årets samlinger for nye og tidligere ambassadører.
Neste samling er planlagt i februar 2017, mer informasjon kommer.

Vite mer om ambassadørordningen?
Ta kontakt med Ida Marie Bøe (undervisningskoordinator) per e-post: imb(at)vilvite.no eller tlf.: 91 79 74 01.

Følg oss: