Avtalekoder for 2018

Nytt for VilVites nettbestilling for skoler- og barnehager, er at lærer bruker en personlig brukerkode og en kommunespesifikk avtalekode. Du finner avtalekodene nedenfor.

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og flere omegnskommuner til Bergen har inngått besøksavtaler med VilVite. Ved bestilling fra disse kommunene, må du benytte avtalekode for å få kommunenes betingelser.
 

Avtalekodene

Målet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom fylkeskommune eller kommune og VilVite for økt satsing på matematikk, naturfag og teknologi.

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og flere omegnskommuner til Bergen har inngått besøksavtaler med VilVite. Alle som har avtale med VilVite, har egne avtalekoder. Dette gjelder også for skoler som skal delta på BKK sitt læringstilbud “Spenningsekspedisjonen”. 

Bestill

 
   Avtalekode   For hvem * ) Avtaleperiode  Avtalestøtte   Eier  Pris inngang ** )
Bergen   BERG1001

1.-10. trinn inkl. SFO

Ut 2018  Inngang  Alle, både privat og offentlig  kr 0,- per elev
Bergen   BERG1002 Førskolebarn Ut 2018  Inngang  Alle, både privat og offentlig  kr 0,- per førskolebarn
Bergen   BERG1003 4-åringer for Metamorfose Ut 2018  Inngang  Alle, både privat og offentlig  kr 0,- per 4-åring

BKKs eier- og vertskommuner

BKK1001 9.-10. trinn for Spenningsekspedisjonen Ut 2018 Inngang og transport.   kr 0,- per elev
(Kommuner utenfor BKKs eier- og vertskommuner) KRAFT1001 9.-10. trinn for Spenningsekspedisjonen   Varierer etter avtale med lokalt kraftlag.    Varierer etter avtale med lokalt kraftlag. 
Fjell FJEL1001 4. og 9. trinn Ut 2018 Inngang betales av skoleeier. Offentlig kr 70,- per elev
Meland MELA1001 Barnehagebarn og 1.-10. trinn Ut 2018 Inngang betales av skoleeier. Offentlig kr 70,- per elev/barnehagebarn
Osterøy OSTE1001 1.-10. trinn eid av Osterøy kommune Ut 2018 Inngang betales av skoleeier. Offentlig kr 70,- per elev
Voss VOSS1001 Barnehagebarn og 1.-10. trinn Ut 2018 Inngang betales av skoleeier. Offentlig kr 70,- per elev

Hordaland fylkeskommune

HORD1001 

VG1, VG2 og VG3

Ut 2018

 Inngang

 Alle, både privat og offentlig

 kr 0,-
Høgskolen
på Vestlandet
 HØGS1001  Lærerstudenter Ut 2018  Inngang    kr 0,-


* ) Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder avtalen for både private og offentlig eide skoler/barnehager.
 ** ) Priser kan bli justert i 2018.

Spørsmål om skoleavtaler? 
Vennligst kontakt Hanne Grete Ringstad (e-post: hgr@vilvite.no, tel: 92 03 40 02).

Ofte stilte spørsmål 

 

Følg oss: