Avtalekoder for 2017

Nytt for VilVites nettbestilling for skoler- og barnehager, er at lærer bruker en personlig brukerkode og en kommunespesifikk avtalekode. Du finner avtalekodene nedenfor.

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og flere omegnskommuner til Bergen har inngått besøksavtaler med VilVite. Ved bestilling fra disse kommunene, må du benytte avtalekode for å få kommunenes betingelser.

Målet med besøksavtale er å styrke samarbeidet med kommune/fylkeskommune og VilVite for økt satsing på matematikk, naturfag og teknologi.

Nytt i VilVites nettbestilling

Vi har fått ny bestillingsløsning for skoler og barnehager med flere funksjonaliteter.

Om koder

1. Hvorfor trenger jeg en avtalekode? 
Svar: Du trenger avtalekoden for at du skal få riktig pris på fakturaen for skole/barnehagebesøket ditt. Uten avtalekoden betaler gruppen full skole/barnehagepris. 

2. Hvor finner jeg avtalekodene? 
Svar: Du finner kodene i tabellen under. 

3. Har skrevet avtalekoden, men koden blir ikke ikke registrert i bestillingen min. 
Svar: Etter at du har skrevet inn avtalekoden din, trykker du på knappen under “Bekreft kode”. Da blir koden registrert. 

4. Hva skjer hvis jeg ikke bruker avtalekoden min? 
Svar: Når du har bestilt besøk, får du samtidig vite hva prisen for besøket blir. Uten avtalekoden betaler gruppen full skole/barnehagepris.

 1. Hvordan får jeg min personlige kode? 

Svar: Første gang du bestiller i VilVites nye nettbestilling, registrerer du dine personopplysninger og e-postadresse.  Når du har gjort dette, får du tilsendt brukerkode til oppgitt e-post. Brukerkoden er personlig og brukes hver gang du bestiller.

 

Generelt om besøk

 1. Kan gruppen spise matpakken sin på VilVite? 
  Svar: Vi har matpakkerom som du kan bestille. Du bestiller tid i matpakkerommet samtidig som du bestiller besøk. Hvis du har glemt å bestille tid i matpakkerommet, kan du bestille dette frem til 3 dager før. 

   
 2. Hvor lenge kan gruppen være på besøk? 
  Svar: Inngangsbilletten gir dagspass til VilVite. Det betyr at du velger hvor lenge besøket varer. Elever kan være på VilVite så lenge lærer er tilstede. Vi stenger kl. 15 på hverdager i skoleåret.
   
 3. Kan jeg bestille besøk på kort varsel? 
  Svar: Hvis du ønsker å bestille besøk mindre enn 2 dager frem i tid, kan du sende e-post til bestilling@vilvite.no eller ringe 55 59 45 46. Dere får plass hvis vi har ledig kapasitet.
   
 4. Jeg har noen spørsmål om bestillingen min. Hvem kan jeg kontakte? 
  Svar: Du kan sende e-post til bestilling@vilvite.no eller ringe 55 59 45 46 på hverdager mellom kl. 09-15.

Slik bestiller du

Du kan starte via VilVites hjemmeside (vilvite.no) eller nettbestilling (bestilling.vilvite.no).

Bestill via VilVites hjemmeside

 1. Gå til vilvite.no/skole-barnehage/ og velg aktuelt trinn. Her får du utfyllende informasjon om tilbudene. 
 2. Velg læringstilbud.
 3. Hvis du leser lærerveiledningen før du bestiller, vil du få mer informasjon om tilbudet. Velg “Bestill vår”. Nå kommer du til VilVites nettbestilling og blir loset gjennom bestillingen. Trenger du mer informasjon, kan du følge bruksanvisningen under. 
   

Bestill via VilVites nettbestilling

 1. Gå til https://bestilling.vilvite.no/ . Alle barnehage- og skolebesøk må bestilles via nett.
 2. Velg «Bestill med avtale». Hvis du ikke har avtale, velger du «Bestill nå».
 3. Når du bestiller besøk, blir det opprettet en profil basert på e-postadressen din. Du får tilsendt en brukerkode, som er personlig og brukes hver gang du bestiller. 

 4. Legg inn detaljer for besøket (skole, trinn, antall osv) og velg læringstilbud. Husk å bestille matpakkerom under “Bestill mer” om dere trenger det.

 5. Logg inn med avtalekoden din. (Avtalekodene finner du i avsnittet under).
  Er du lærer i grunnskolen, velger du avtalekode for kommunen din. Underviser du på videregående skole i Hordaland, velger du fylkeskommunens kode. Barnehagelærere velger avtalekode ut i fra kommune og eventuelt program som de deltar på. Husk å trykke “Logg inn” etter at du har skrevet inn avtalekoden.
 6. Velg «Skole og barnehage». Du kan velge å bestille på en bestemt dato eller først få oversikt over tilbud per trinn. Hvis du velger ut i fra dato, ser du om det er ledig plass eller ikke.
 7. Når du har valgt trinn, kan du lese om de enkelte læringstilbudene eller gå direkte til dato.
 8. Når du har valgt trinn og program, velger du dato og tid for besøk.
 9. Legg inn informasjon om besøket. Hvis gruppen din også trenger et sted å spise lunsj, bestiller du Matpakkerom.
 10. Når du fullfører bestillingen, legger du inn e-postadresse og brukerkode. Du får tilsendt brukerkode når du gjør din første bestilling.
 11. Les igjennom avtalebetingelsene og godkjenn disse. Bekreft reservasjonen.

Etter bestilling får du en automatisk generert kvittering og 2-3 virkedager etter bestilling får du en endelig bekreftelse. 

Avtalekodene

Målet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom fylkeskommune eller kommune og VilVite for økt satsing på matematikk, naturfag og teknologi.

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og flere omegnskommuner til Bergen har inngått besøksavtaler med VilVite. Fylkeskommunen og kommuner som har avtale med VilVite, har egne avtalekoder. Dette gjelder også for skoler som skal delta på BKK sitt læringstilbud “Spenningsekspedisjonen”. Kun noen få skoler/barnehager har ikke avtalekode. 

Avtaleperiode og pris

Kommuner (utenfor Bergen) som inngikk avtale med VilVite i 2016, har fått forlenget avtalen ut første kvartal 2017.  Lærere kan bestille besøk for hele våren og få avtaleprisen – under forutsetning at bestillingen er gjort innen 31. mars. 

Viktig!

Bestillinger som gjøres 1. april og senere omfattes ikke av avtalen over (kvartalsavtalen). Kommuner utenfor Bergen får tilbud om en ny avtale. 

 
   Avtalekode   For hvem * ) Avtaleperiode  Avtalestøtte   Eier  Pris inngang ** )
Askøy   ASKØ1001 Førskolebarn og 1.-10. trinn Til og med 31.3.17  Inngang  Offentlig  kr 35,- per elev/førskolebarn
Askøy   Skole Dialog om ny avtale.      
Askøy   Barnehage Ikke forlenget etter 31.3.17.      
Bergen   BERG1001

1.-10. trinn inkl. SFO

Til og med 31.12.17  Inngang  Alle, både privat og offentlig  kr 0,- per elev
Bergen   BERG1002 Førskolebarn Til og med 31.12.17  Inngang  Alle, både privat og offentlig  kr 0,- per førskolebarn
Bergen   BERG1003 4-åringer for Metamorfose Til og med 31.12.17  Inngang  Alle, både privat og offentlig  kr 0,- per 4-åring

BKKs eier- og vertskommuner

BKK1001 9.-10. trinn for Spenningsekspedisjonen Til og med 31.12.17 Inngang og transport   kr 0,- per elev
(Kommuner utenfor BKKs eier- og vertskommuner) KRAFT1001 9.-10. trinn for Spenningsekspedisjonen   Inngang og transport   Egne priser
Fjell FJEL1001 4. og 9. trinn

Til og med 31.3.17. 

Inngang  Offentlig kr 35,- per elev
Fjell FJEL1001 4. og 9. trinn 01.04.17.-31.12.17 Inngang betales av skoleeier. Offentlig kr 70,- per elev
Lindås LIND1001 1.-10. trinn Til og med 31.3.17  Inngang  Offentlig kr 35,- per elev
Meland MELA1001 Barnehagebarn og 1.-10. trinn Til og med 31.3.17  Inngang  Offentlig kr 35,- per elev/barnehagebarn
Meland MELA1001 Barnehagebarn og 1.-10. trinn 01.04.17.-31.12.17 Inngang Offentlig kr 35,- per elev/barnehagebarn
Os OSKO1001 Barnehagebarn og 1.-10. trinn eid av Os kommune Til og med 31.3.17  Inngang Offentlig  kr 35,- per elev/barnehagebarn
Osterøy OSTE1001 1.-10. trinn Til og med 31.3.17  Inngang Offentlig kr 35,- per elev
Osterøy OSTE1001 1.-10. trinn eid av Osterøy kommune 01.04.17.-31.12.17 Inngang betales av skoleeier. Offentlig kr 70,- per elev
Voss VOSS1001 1.-10. trinn Til og med 31.3.17  Inngang Offentlig kr 35,- per elev
Voss VOSS1001 1.-10. trinn 01.04.17.-31.12.17 Inngang betales av skoleeier Offentlig kr 70,- per elev
Øygarden ØYGA1001 3.-7. trinn 8.3.-31.12.17 Transport  Offentlig  kr 70,- per elev

Hordaland fylkeskommune

HORD1001 

Vg1, vg2 og vg3

Til og med 31.12.17

 Inngang

 Alle, både privat og offentlig

 kr 0,-
Høgskolen
i Bergen
 HØGS1001  Lærerstudenter Til og med 31.12.17  Inngang    kr 0,-


* ) Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder avtalen for både private og offentlig eide skoler/barnehager.
 ** ) Priser kan bli justert i 2017.

Spørsmål om skoleavtaler? 
Vennligst kontakt Cathrine Strøm Nøstvold (e-post: csn@vilvite.no, tel: 48 10 92 00).

 

Følg oss: