Fagfornyelsen på VilVite

Ny læreplan og nye kompetansemål er på vei. Hvordan mener du dette bør påvirke VilVites læringstilbud? VilVite trenger deg som har meninger, ideer, innspill om hva elevene bør oppleve og lære på vitensenteret.

Her kan lese om hvordan du kan bidra, og hva VilVite planlegger å gjør i forbindelse med Fagfornyelsen.
 

Hva skjer på VilVite?

Formidlerne på VilVite har jobbet med fagfornyelsen siden november 2019. Her får du et lite innblikk i vårt arbeid.

2019

Arbeid med Fagfornyelsen

 • På VilVite har vi opprettet læreplangrupper, som jobbet med å sette seg inn i nye kompetansemål.
 • Sammen med de andre norske vitensentrene ga vi høringsinnspill til læreplanene i naturfag, matematikk og kunst og handverk.
 • Vi har blitt bedre kjent med lærere og skolens hverdag. 
 • Vi har startet vårt utviklingsarbeid med de eksisterende og nye læringstilbud.

Læringstilbud relevant for Fagfornyelsen 

 • Algoritmisk tenkning og programmering er tilbud til alle trinn hele uken. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet har i tillegg fått flere nye tilbud å glede seg over. 

 • Vi har økt tiden med minst 15 min på de fleste læringsprogrammene, for å kunne gi dine elever mer rom for utforsking og refleksjon. 
 • Skaperhagen er et svært relevant tilbud til skolene.

 

2020

Læringstilbud fra august 2020

 • Våren 2020 ender møtet mellom musikk og programmering opp i konserten LYDO 18. april ved Bergen Filharmoniske Orkester.
 • Alle læringstilbud på VilVite følger de nye kompetansemålene i Fagfornyelsen. 

 

Arbeid med Fagfornyelsen

 • Utvikling og oppdatering av læringstilbudet vil prege store deler av 2020.
 • Vi ønsker tett kontakt med lærere i utviklingsarbeidet, se artiklene under om noe er interessant for deg. 

 

Ønsker du å bidra i fagfornyelsen på VilVite?

Du kan bidra på flere måter i hvordan Fagfornyelsen skal implementeres på VilVite. 

Vi tar imot innspill fra alle lærere i grunnskole, videregående skole, lærerstudenter og ansatte i ved NLA, HVL, UIB, kommuner og fylkeskommunen.

Alle bidrag tas med i arbeidet vårt internt, og danner grunnlag for en workshop og lærersamling i januar. Der er du hjertelig velkommen.


Delta i ressursgruppe, få vikarmidler dekket

Våren 2020 ønsker vi å samle noen lærere for å ha et tettere samarbeid i vårt utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi dykker ned i læreplanene sammen, og ønsker å få dine innspill, diskutere relevante tema og forslag til læringstilbud.

Vi jobber sammen med å sette oss bedre inn i relevante læreplaner, og diskuterer f. eks: 

- Hva er utfordrende med fagfornyelsen for dine trinn? 
- Hvordan tilby relevant innhold til elever og lærere?  
- Hva skal vi utvikle av nye tilbud?  

Vi fokuserer hovedsakelig på naturfag, kunst og håndverk, matematikk, samfunnsfag, musikk, og mat og helse.

Tre ressursgrupper 
- Barneskolen: 22. april og 5. mai. Program og forberedelser. Arbeidet kan bli utsatt.
- Ungdomskolen: 21. april og 6. mai. Program og forberedelser. Arbeidet kan bli utsatt.
- Videregående skole: utsatt til slutten av skoleåret eller til tidlig høst 2020.
Vi møtes kl. 09.00-12.00 på VilVite. Morgenkaffe og te serveres fra 08.45. 

 
Omfang og vikarmidler 
Vi møtes 2-3 ganger, ca. 3 timer pr gang. Du får enkel servering, og dekket vikarmidler.  
 
Påmelding 
Ta gjerne med en kollega. Vi ønsker at arbeidet avklares med rektor/ avdelingsleder. 

Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage: 
Anna Trøite Sandven – ats@vilvite.no. 


Jobbskygging: VilVite skygger lærere

Høsten 2019 vil vi gjerne jobbskygge deg eller noen av dine kolleger i grunnskole og videregående skole. Vi ønsker å bli med deg en hel dag der hensikten er å bli bedre kjent med skolehverdagen.  Vi skygger helst lærere i NMT-fagene eller kunst og håndverk.

 

Om opplegget

 • Du trenger ikke forberede noe ekstra vi ønsker se din vanlige hverdag.
 • På forhånd: avtale tid og sted pr telefon eller e-post. Vi ønsker at skyggingen avklares med rektor/ avdelingsleder, og gjerne at dine kolleger (og elever) er informert.
 • I etterkant: Som takk for din tid får du fribilletter (2 voksne + 2 barn) til VilVite.


Kan vi få skygge deg?
Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage:
Anna Trøite Sandven (ats@vilvite.no).
 

Samtale og diskusjon – på din skole

Vi ønsker å diskutere med deg og dine kolleger og høre dere meninger om hva VilVites læringstilbud til skoler bør være etter Fagfornyelsen. Fortell oss hva du og dine elever ønsker og trenger av innhold eller tilbud – vi ønsker alle ideer mellom himmel og jord.


Om opplegget

 • Vi kommer til din skole og ønsker å møte minst 4 lærere, helst fra flere fag.
 • Varighet kan gjerne utvides dersom dere har tid til mer diskusjon, eller ønsker at vi skal informere litt om VilVites tilbud til deres kolleger. 
 • Temaet er læringsprogrammer og elevers læring i utstilling. 
   
 • Tentativ plan for diskusjon på 45 min:
   – 5 min: hva kjennetegner et vitensenter, og hva er VilVites skoletilbud i dag
   – 10 min: hva er bra på VilVite i dag, og bør videreføres/ styrkes?
  – 10 min: hva bør endres på VilVite?
  – 15 min: hva trenger du og elever ut fra fagfornyelsen? Hva strever dere med?
  – 5 min: avslutning og oppsummering
   
 • På forhånd: avtale tid, varighet, antall og sted pr telefon eller e-post. Vi ønsker at møtet avklares med rektor/ avdelingsleder.
 • I etterkant: Vi sender oppsummering, og du som kontaktperson får fribilletter (2 voksne + 2 barn) til VilVite..


Kan vi besøke din skole?
Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage:
Anna Trøite Sandven (ats@vilvite.no).

 

Send oss dine innspill 

I forbindelse med Fagfornyelsen samler vi innspill, behov og problemstillinger fra lærere knyttet til skolenes læringstilbud på VilVite.

F. eks:

 • Hvilke behov og ønsker har du og din skole i forbindelse med Fagfornyelsen i skolen?
 • Ut fra dine elever og kollegaer sine opplevelser på VilVite, hva ønsker du vi viderefører og hva bør bli annerledes? 

Vi vil bruke innspillene i en workshop i januar hvor alle lærere er velkommen til å delta.


Fortell oss hva du ønsker
Send oss innspill her. Du er anonym.


Jobbe videre med lærernes innspill i januar?
Ønsker du å delta på workshop i januar, klikk her.

 

Hvilke læringstilbud bør videreføres etter Fagfornyelsen?

Ønsker du å framsnakke eller begrunne hvorfor ett/ flere læringstilbud bør videreføres etter høsten 2020?

Vi vurderer hvilke læringstilbud som videreføres etter Fagfornyelsen trer i kraft, og ønsker gjerne dine meninger inn i denne diskusjonen.

Send inn tittel på læringstilbudet du ønsker skal videreføres
Velg din tittel her, og gi oss gjerne en kjapp begrunnelse.

 

Kan dine elever være testklasse?

Noen ganger trenger vi testklasser på VilVite, andre ganger kan vi kjøre enkle piloter/ tester i klasserommet.

Kan du tenke deg at dine elever kan bidra i testing av nye læringstilbud? Send inn ditt navn, så kontakter vi deg ved behov.

Klikk her for å registrer deg som mulig testlærer.

 

Nyhetsbrev?

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrev om VilVites læringstilbud til skoler. Klikk her for å registrere deg. 

Følg oss: