Fagfornyelsen på VilVite

Ny læreplan og nye kompetansemål er på vei. Hvordan mener du dette bør påvirke VilVites læringstilbud? VilVite trenger deg som har meninger, ideer og innspill om hva elevene bør oppleve og lære på vitensenteret.

Her kan lese om hvordan du kan bidra, og hva VilVite gjør i forbindelse med Fagfornyelsen.
 

Hva skjer på VilVite?

Formidlerne på VilVite har jobbet med fagfornyelsen siden november 2018. Her får du et lite innblikk i vårt arbeid.

Arbeid med Fagfornyelsen 

 • På VilVite har vi opprettet læreplangrupper, som har jobbet med å sette seg inn i nye kompetansemål.
 • Sammen med de andre norske vitensentrene ga vi høringsinnspill til læreplanene i naturfag, matematikk og kunst og handverk.
 • Vi har blitt bedre kjent med lærere og skolens hverdag. 
 • Tiden på de fleste læringsprogrammene er nå økt, for å kunne gi dine elever mer rom for utforsking og refleksjon. 
 • Utvikling og oppdatering av læringstilbudet preger resten av 2020 og 2021, så det er ikke for sent å bidra!
 • Vi ønsker tett kontakt med lærere i utviklingsarbeidet, se artiklene under om noe er interessant for deg. 


Læringstilbudet fra august 2020

 • Alle læringstilbud på VilVite følger de nye kompetansemålene i Fagfornyelsen. 
 • Vår hovedsatsning er programmering og algoritmisk tenking.
 • Siden mars 2020 har vi jobbet med å gjøre læringstilbudene gode og trygge i dagens smittevernsituasjon. For å gi deg et forutsigbart tilbud til høsten som kommer.  

 

Ønsker du å bidra i fagfornyelsen på VilVite?

Du kan bidra på flere måter i hvordan Fagfornyelsen skal implementeres på VilVite. 

Vi tar imot innspill fra alle lærere i grunnskole, videregående skole, lærerstudenter og ansatte i ved NLA, HVL, UIB, kommuner og fylkeskommunen.

Alle bidrag tas med i arbeidet vårt internt, og danner grunnlag for workshoper med lærere. Du er hjertelig velkommen til å finne din måte å bidra.


Delta i ressursgruppe, få vikarmidler dekket

På grunn av koronaepidemien er arbeidet med disse ressursgruppene utsatt til skoleåret 2020-21. I kommende skoleår ønsker vi å samle noen lærere for å ha et tettere samarbeid i vårt utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi møtes på VilVite eller på nett. Vi dykker ned i læreplanene sammen, og ønsker å få dine innspill, diskutere relevante tema og forslag til læringstilbud.

Vi jobber sammen med å sette oss bedre inn i relevante læreplaner, og diskuterer f. eks: 

- Hva er utfordrende med fagfornyelsen for dine trinn? 
- Hvordan tilby relevant innhold til elever og lærere?  
- Hva skal vi utvikle av nye tilbud?  

Vi fokuserer hovedsakelig på naturfag, kunst og håndverk, matematikk, samfunnsfag, musikk, og mat og helse.

Tre ressursgrupper
Det er ikke avklart om vi møtes på VilVite eller på nett. Mer informasjon kommer i løpet av juni.
- Barneskolen: Høst 2020.
- Ungdomskolen: Høst 2020
- Videregående skole: Vår 2021.
 
Omfang og vikarmidler 
Vi møtes 2-3 ganger, ca. 3 timer pr gang. Du får enkel servering, og dekket vikarmidler.  
 
Påmelding 
Ta gjerne med en kollega. Vi ønsker at arbeidet avklares med rektor/ avdelingsleder. 

Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage: 
Anna Trøite Sandven – ats@vilvite.no. 
 

Jobbskygging: VilVite skygger lærere

Januar 2021 vil vi gjerne bli kjent med deg og din skolehverdag. En formidler jobbskygger deg eller noen av dine kolleger i grunnskole og videregående skole en hel dag.  Vi skygger helst lærere i NMT-fagene eller kunst og håndverk.


Om opplegget

 • Du trenger ikke forberede noe ekstra, vi ønsker å se din vanlige hverdag.
 • På forhånd: avtale tid og sted pr telefon eller e-post. Vi ønsker at skyggingen avklares med rektor/ avdelingsleder, og gjerne at dine kolleger (og elever) er informert.
 • I etterkant: Som takk for din tid får du fribilletter (2 voksne + 2 barn) til VilVite.


Kan vi få skygge deg?
Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage:
Anna Trøite Sandven (ats@vilvite.no).
 

Samtale og diskusjon – på din skole

Vi ønsker å diskutere med deg og dine kolleger og høre deres meninger om hva VilVites læringstilbud til skoler bør være etter Fagfornyelsen. Fortell oss hva du og dine elever ønsker og trenger av innhold eller tilbud – vi ønsker alle ideer mellom himmel og jord.


Om opplegget

 • Vi kommer til din skole eller møtes på nett.
 • Vi ønsker å møte minst 4 lærere, helst fra flere fag.
 • Varighet kan gjerne utvides dersom dere har tid til mer diskusjon, eller ønsker at vi skal informere litt om VilVites tilbud til deres kolleger. 
 • Temaet er læringsprogrammer og elevers læring i utstilling. 
   
 • Tentativ plan for diskusjon på 45 min:
   – 5 min: hva kjennetegner et vitensenter, og hva er VilVites skoletilbud i dag.
   – 10 min: hva er bra på VilVite i dag, og bør videreføres/ styrkes?
  – 10 min: hva bør endres på VilVite?
  – 15 min: hva trenger du og elever ut fra fagfornyelsen? Hva strever dere med?
  – 5 min: avslutning og oppsummering.
   
 • På forhånd: avtale tid, varighet, antall og sted pr telefon eller e-post. Vi ønsker at møtet avklares med rektor/ avdelingsleder.
 • I etterkant: Vi sender oppsummering, og du som kontaktperson får fribilletter (2 voksne + 2 barn) til VilVite..


Kan vi besøke din skole?
Send en e-post til ansvarlig for læringstilbudet for skole og barnehage:
Anna Trøite Sandven (ats@vilvite.no).
 

Send oss dine innspill 

I forbindelse med Fagfornyelsen samler vi innspill, behov og problemstillinger fra lærere knyttet til skolenes læringstilbud på VilVite.

F. eks:

 • Hvilke behov og ønsker har du og din skole i forbindelse med Fagfornyelsen i skolen?
 • Ut fra dine elever og kollegaer sine opplevelser på VilVite, hva ønsker du vi viderefører og hva bør bli annerledes? 

Vi vil bruke innspillene til workshoper våren 2021 hvor lærere er velkommen til å delta.


Fortell oss hva du ønsker
Send oss innspill her. Du er anonym.
 

Kan dine elever være testklasse?

Mange ganger trenger vi testklasser på VilVite, på nett eller andre ganger kan vi kjøre enkle piloter/ tester i klasserommet.

Kan du tenke deg at dine elever kan bidra i testing av nye læringstilbud? Send inn ditt navn, så kontakter vi deg ved behov.

Klikk her for å registrer deg som mulig testlærer.

 

Nyhetsbrev?

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrev om VilVites læringstilbud til skoler. Klikk her for å registrere deg. 

Følg oss: