For- og etterarbeid

For- og etterarbeidet skal bidra til å gi økt læringsutbytte av det aktuelle lærings-tilbudet. Vi har utarbeidet for- og ettarbeid til våre læringsprogram og temaløyper. Disse anbefaler vi og i noen tilfeller er disse forutsatt gjennomført.

Klikk på trinn under og finn det aktuelle læringstilbudet. 
Sammen med omtalen for det enkelte læringsprogram og temaløype, finner du lærerveiledning og for- og etterarbeid. Lærerveiledningen er med informasjon om hvilke kompetansemål som læringsprogram/temaløype dekker. 

Følg oss: